*** COMMODORE BASIC 2.0 SECOND RELEASE ***

Här kan du läsa min bok om Commodore BASIC 2.0 second release för Commodore 64 och VIC-20 som PDF. Kontakta mig för rättningar och tillägg.

En tidig e-boksversion (epub) finns här.

***Revisionshistorik***

Revisionshistorik sedan första upplagan 2021-07-22:

Revision 5, 2021-11-24

Funktionen STR$ har fått en utförligare beskrivning.

Revision 4, 2021-10-13

Det generella formatet på boken är förbättrat, med mer konsekvens och fler sidbrytningar.

I kapitlet Kommandon PROMPT introducerats i förklaringen av kommandot INPUT. Dessutom finns en liten sammanställning av vilka kommandon som rensar i minnet.

Revision 3, 2021-09-27

GO64 och SYS är tillagt i Appendix E.
Ordet interrupt introducerades i indexet.
Exempel på felet Redo from start är tillagt.

Revision 2, 2021-09-15

Kapitlet om Commodore 128 är bortplockat.

Grafik: Nytt kapitel.

Ljud: Nytt kapitel. Innehållet hämtat från kapitlet om Metoder.

Revision 1, 2021-08-08

Appendix E: Commodore 128 är kapabel att visa grafik i 80-kolumnsläge.

Kommandon: Avsnittet om DATA är utökat med ett exempel med ett maskinkodsprogram och ordförklaringarna fick tillskott av ordet loader. Ett kort tillägg om programmet adderades till appendix F.

Blandade texter om Commodore.