*** COMMODORE BASIC 2.0 SECOND RELEASE ***

Här kan du provläsa de 46 första sidorna i min bok, Commodore BASIC 2.0 second release, och återkoppla gärna med kommentarer, rättningar eller förslag.

Commodore BASIC 2.0 second release, sida 1
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 2
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 3
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 4
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 5
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 6
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 7
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 8
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 9
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 10
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 11
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 12
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 13
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 14
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 15
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 16
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 17
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 18
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 19
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 20
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 21
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 22
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 23
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 24
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 25
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 26
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 27
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 28
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 29
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 30
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 31
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 32
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 33
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 34
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 35
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 36
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 37
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 38
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 39
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 40
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 41
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 42
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 43
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 44
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 45
Commodore BASIC 2.0 second release, sida 46

Blandade texter om Commodore.