*** COMMODORE BASIC 2.0 SECOND RELEASE ***

Här kan du läsa min bok om Commodore BASIC 2.0 second release för Commodore 64 och VIC-20 som PDF. Kontakta mig för rättningar och tillägg.

En tidig e-boksversion (epub) finns här.

***Revisionshistorik***

Revisionshistorik sedan första upplagan 2021-07-22:

Revision 1, 2021-08-08

Appendix E: Commodore 128 är kapabel att visa grafik i 80-kolumnsläge.

Kommandon: Avsnittet om DATA är utökat med ett exempel med ett maskinkodsprogram och ordförklaringarna fick tillskott av ordet loader. Ett kort tillägg om programmet adderades till appendix F.

Revision 2, 2021-09-15

Kapitlet om Commodore 128 är bortplockat.

Grafik: Nytt kapitel.

Ljud: Nytt kapitel. Innehållet hämtat från kapitlet om Metoder.

Blandade texter om Commodore.