Nytt från bloggen:

*** VAD ÄR YTTRANDEFRIHET? VEM HAR YTTRANDEFRIHET? ***

*** Y-AXELSAKTIVISM ***

Hur y-axeln skalas i ett diagram kan avslöja vilket narrativ man har. Det kan nämligen förändra formen på diagrammet i fråga till att se ut som något som passar in i vad man vill (eller absolut inte vill) signalera. Som exempel tänkte jag visa Socialdemokraternas valresultat mellan åren 1968 och 2018. Först vill jag visa ett diagram som någorlunda visar vad som faktiskt har hänt. Detta diagram är skalat från 60% till 0%, vilket passar bra. 60% är tillräckligt för att ge plats åt deras bästa resultat under perioden (50,1%) och det visar att de ligger en bra bit från noll (28,3%) i senaste valet.


Ett incitament att fibbla med y-axeln är att du vill ge sken av att något förhåller sig på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Om mitt budskap är att Socialdemokraterna havererar, kan jag dra till med denna skala:

Genom att låta y-axeln stanna på 28% istället för 0%, ger jag sken av att partiet har nått en bottenplacering. Om jag istället vill säga att Socialdemokraterna är betydelselösa, använder jag ett onödigt högt värde i y-axeln. Det ger sken av att kurvan är platt och att den innehåller låga siffror. Här går min skala upp till 400%, trots att det uppenbarligen inte behövs.

Alla tre ovanstående diagram säger samma sak, men de signalerar helt olika saker. Jag behöver inte ha en y-axel som går upp till 400%, men det ger en effekt som jag önskar. På samma sätt, om Sveriges Television vill ge sken av att antalet rapporterade dödsfall på grund av coronaviruset är lågt, borde man förvänta sig att de använder ett omotiverat högt värde på y-axeln. Och mycket riktigt, detta kunde vi se i Rapport 2/2 i år:

Bilden kommer från Peter Dahlgrens Twitter-konto.

Det har alltså aldrig registrerats mer än 150 dödsfall på en dag, men y-axeln ger plats för 400 stycken. För att man vill signalera att få dödsfall har registrerats, trots att så inte är fallet. Norges, Danmarks och Finlands dödsfall skulle knappast synas alls i den här skalan, och detta sätt att presentera data är en effektiv motvikt till hur illa det ser ut när man jämför Sverige med dessa länder. Igen, ser ut, inte (nödvändigtvis) är - det data som presenteras är korrekt, det jag pratar om är vad man vill signalera.

Bara några veckor tidigare (19/11 förra året) nöjde man sig förresten med att 200 som maxvärde på y-axeln istället för 140 som vore rimligt med hänsyn till hur antalet dödsfall såg ut då, med ett toppvärde på ungefär 100.

Bilden kommer från Peter Dahlgrens Twitter-konto.

Men när antalet rapporterade dödsfall ökade, behövde tydligen kurvan se plattare ut. Sveriges Television själva hävdar att de inte kan klippa av y-axeln och förstora diagrammet, eftersom det då inte skulle få plats i bild, så där är även för deras medarbetares skull jag exemplifierar med Socialdemokraternas valresultat ovan. Journalisten Emanuel Karlsten konstaterar att även TV4 spelar samma spel som SVT.

Vi har fått lära oss att SVT:s vinkel alltid ska förmodas vara Den Objektiva Vinkeln, och så kanske det är, men vinkeln finns där. Det är ofrånkomligt. I ett fungerande medielandskap granskar redaktionerna varandras publikationer i en tävlan om göra solida och korrekta framställningar. I Sverige har vi mediehus med statliga mandat som påstås tala från en högre höjd än fri media. Det får dem själva att fördunkla sina agendor som ofrånkomligen finns där, och det kan i värsta fall skapa misstänksamhet mot den som med rätta ifrågasätter dem. Det som sker nu, att deras agenda granskas, är något bra. För när man betraktar SVT är de inte mer objektiva än någon annan. Det är bara något som påstås för att ge legitimitet åt de orättvisa anslagen de har blivit tilldelade.

*** EN TEOLOGISK UTMANING: DEN SJÄLVKÖRANDE BÅTEN ***

Idag fick jag en utmaning om Allahs existens skickad till mig från YouTube-kontot Khalid ibn walid R.A. Jag översätter den fritt till svenska och kommenterar den här. Rubriken är "till den intelligente ateisten", och den inleds så här:

Ett skepp med en last av elektronisk utrustning seglade från Sverige till New York via Köpenhamn, London och Barcelona. Skeppet seglade utan kapten och utan besättning, och polisen hade bevisat att ingen lastat elektroniken på skeppet. Vidare hade ingen tillverkat elektroniken och ingen styrt skeppet till New York.

Detta är vår premiss. Jag undrar hur vad som lockade polisen att föra i bevis att ingen lastade på elektroniken istället för att konstatera att man inte vet vem som gjorde det?

Vilken korkad berättelse, va? Samtidigt påstår du dig ha födds till denna värld, där vi har allt vi behöver, utan att någon har skapat det! Du tror alltså att ett skepp behöver en kapten och en besättning för att fungera, men inte att världen behöver Allah för att fungera?

Tänk dig att du går på en strand, och helt plötsligt hittar en klocka i sanden. Du förstår att den inte har uppstått av sig själv, utan att den måste ha varit skapad. Troligtvis har du då redan passerat både sten, sand och växtlighet. Slår man samman det vi kan se är skapat med det vars ursprung, naturligt eller ej, är känt av andra orsaker, blir det inte många mysterier kvar att fundera över på stranden. Varken klockan eller sanden behöver Allah för att förklaras.

Dessutom, om klockans ursprung tillskrivs urmakaren, har vi inte löst den stora gåtan om alltings ursprung, för urmakaren kanske har ett eget, mer avlägset ursprung - sina föräldrar. Om sandens ursprung tillskrivs Allah, måste vi fundera över varför det finns övernaturliga gudar som konstruerar saker, och var dessa kommer ifrån. Och att vi har allt vi behöver för att klara oss, kan bero på att vi anpassat oss till vår miljö, inte vår miljö till oss.

Och nu presenteras slutsatserna för oss:

Universum kan inte ha skapat sig själv, för det innebär att inget skapade universum.

Istället för att gå i fällan och försöka presentera en förklaring till universums ursprung för en kreationist, så vill jag anmärka på frågan och hävda att den är ledande. Man brukar säga att det inte finns någon gratis lunch, vilket skulle kunna betyda att du kan inte få något utan att ge något - energi kan inte skapas, bara omvandlas och omfördelas. Vi kan komma runt detta problem genom att anta att summan av all energi i universum är noll, och att det för all energi finns lika mycket negativ energi. Det skulle göra universum till den ultimata gratislunchen, i en modell som inte behöver några gudar alls för att fungera.

Trots att du inte kan bevisa att din gammelgammelgammelfarfar har funnits, hävdar du det med bestämdhet, för annars skulle inte du själv finnas.

Det stämmer, men man kan inte backa hur många generationer som helst och förvänta sig hitta samma slags organism man själv är. Komplicerade strukturer, som människan, tenderar att ha ett naturligt ursprung, och arter som föds, äter, förökar sig och dör, tenderar att utsättas för evolutionär påverkan. Evolutionen, som jag inte heller tänker försöka förklara, ger svaret.

Det finns alltså inga skäl att förbryllas. Är du nyfiken på varifrån universum kommer, rekommenderar jag "Ett universum ur ingenting" av Lawrence Krauss, och är du nyfiken på varifrån människan kommer så rekommenderar jag "Den blinde urmakaren" av Richard Dawkins.

*** HUR SER VÄNSTERNS VALKAMPANJANDE UT DENNA GÅNG? ***

Valspurten har inletts, ännu tidigare än den brukar. Denna gång ska vi inte rösta på Socialdemokraterna för att de har några nya visioner att bjuda på, eftersom de har suttit vid makten så länge att de kunnat verkställa sin vision. Denna gång ska vi rösta på Socialdemokraterna för att rädda demokratin och för att oppositionen är nazister. Ända upp på ministernivå förekommer allt från tjuvnyp om "samarbete med SD" till retoriska uttalanden om förintelsen. Vad består detta samarbete av, och vad säger regeringen om oppositionen i övrigt?

Att SD släpper fram en högerregering ger dem själva väldigt lite makt. Makten kommer snarare från det mandat som givits dem av folket. Valet av en höger- eller vänsterregering handlar snarare om vilket regeringsalternativ som de anser vara bäst på att driva deras frågor. Kopplingen till deras rötter i nazismen är inte starkare i denna fråga än Vänsterpartiets rötter i kommunismen när de har samma "samarbete" med Socialdemokraterna. V släpper igenom en vänsterregering som de är lika välkomna in i som SD är i högern (d.v.s. inte alls) för att det anser att en vänsterregering är mindre dåligt för dem, för att en vänsterregering ligger närmare deras politik. Ingen vettig människa kallar Socialdemokraterna eller deras väljare för kommunister för det. Men istället för ytterligare ett tomt löfte om att "denna gång ska vi knäcka gängkriminaliteten" så har vi alltså landat i att man måste rösta regeringsvänligt för att inte vara rasist.

Ett oönskat sällskap till maktens vanliga klagomål på oppositionen. "Det är bra för låginkomsttagaren att bli beskattad", "när man vill sänka skatten så är det välfärdsposterna man vill minska", "om inte P3 spelar melodiradio går demokratin under", "företag skulle inte anställa fler om det blir billigare att anställa", "om den fria marknaden producerade långfilm skulle vi bara få skräpfilmer", "vi vet inte förrän om ett par månader om vår coronastrategi är bäst och är den inte det så är vi bäst på att räkna", "vi är inte ett av länderna med högst arbetskraftsutbud, inte arbetslöshet", "vi har ingen elbrist och elpriserna är inte höga, för ibland exporterar vi el", "om marknaden får sälja alkohol kommer folk att supa ihjäl sig", och så vidare. Jag kommenterar samtliga dessa påståenden nedan, för den nyfikne.

Höger och höger behöver inte vara samma sak, för det finns olika sorters höger. Vi har extremhögern, som nationalsocialismen, som är extremhöger för att den vilar på tanken om A- och B-människor. Denna höger har en finansiell politik och en kulturpolitik som liknar vänsterns. Inom nationalsocialismen anses höga skatter och centrala val främja medborgaren medan fri kultur gör medborgaren själsligt förtappad. Sen har vi den höger som jag tillhör, som inte liknar extremhögern mer än socialdemokratin liknar nationalsocialismen. Jag vill ha fri media istället för statlig media. Istället för att beskatta befolkningen för att finansiera mediaproduktion, kan man sänka skatten för att förbättra förutsättningarna att producera fri media. Jag vill ha fri kultur istället för statlig kultur. Istället för att beskatta befolkningen för att finansiera filmproduktion, kan man sänka skatten för att förbättra förutsättningarna att fritt producera film. Mer pengar ska gå ut till välfärden men mindre pengar ska gå ut totalt, och statens intresse i medborgaren är inte att fostra henne, utan att försvara hennes rättigheter. Yttrandefriheten, tankefriheten, åsiktsfriheten, religionsfriheten, mötesfriheten, och så vidare. Istället för att operascenen ska göras beroende av villkorade bidrag för att överleva, på grund av att de skattar till "Reine & Mimmi i fjällen", ska en scen kunna göra de uppsättningar de finner passande, baserat på konstnärligt innehåll och utmaning viktat mot gångbarheten.

Men böcker som "Insert coin" (Ludde Nordenskjöld) och "Så roligt ska vi inte ha det" (Mattias Svensson) vittnar snarare om att det kanske inte alltid är medborgarens väl som ligger i Socialdemokratins kikare, utan snarare en missriktad omsorg om medborgarens karaktär. Här är problemen med ovannämnda påståenden:

"Det är bra för låginkomsttagaren att bli beskattad"
Även om man betalar skatt procentuellt, drabbas en låginkomsttagare mycket högre än en höginkomsttagare av skattetrycket, eftersom varje krona man inte får disponera själv faktiskt innebär försämrad ekonomiskt självstyre. Detta kan lappas och lagas med bidrag, men ett bidrag kan aldrig kompensera för en hederligt ihoptjänad slant.

"När man vill sänka skatten så är det välfärdsposterna man vill minska"
Att annat än välfärden ska vara skattefinansierat, är en vänstertanke. Högern vill ha att det allmänna ska fokusera på sin kärnverksamhet. Ta in mindre pengar från medborgaren på det totala, men lägg mer pengar på vård, skola och omsorg.

"Om inte P3 spelar melodiradio går demokratin under"
Syftet med den statliga melodiradion var att konkurrera ut piratradion, på den tiden det var olagligt att sända media i Sverige. Idag är statliga nöjesprogram i bästa fall bara störande element på marknaden för den som försöker försörja sig på att spela melodiradio.

"Företag skulle inte anställa fler om det blir billigare att anställa"
Företag vill tjäna pengar, och där det möjliggörs av att ha anställda, vill man ha så många anställda man mäktar med. Det är inte bara medborgare utan även företag som gynnas av ekonomisk frihet.

"Om den fria marknaden producerade långfilm skulle vi bara få skräpfilmer"
I princip alla storfilmer som släpps i Sverige idag är skattefinansierade, som t.ex. "Sean Banan inuti Seanfrika" från 2012. Från USA, där det fortfarande är möjligt för den fria marknaden att producera film, har vi sett filmer som "Bladerunner" och "Alien".

"Vi vet inte förrän om ett par månader om vår coronastrategi är bäst och är den inte det så är vi bäst på att räkna"
Vi har facit, och vi rapporterar sent. Våra förutsättningar att hantera coronapandemin liknar våra grannländers, men svenska myndigheter har gjort dåliga val på vägen.

"Vi är inte ett av länderna med högst arbetskraftsutbud, inte arbetslöshet"
Socialdemokratin sminkar grisen, inte bara genom att kalla arbetslöshet för arbetskraftsutbud. T.ex. är två arbetade timmar under en vecka av en person som söker ett heltidsjobb, inte en belastning för arbetslöshetsstatistiken.

"Vi har ingen elbrist och elpriserna är inte höga, för ibland exporterar vi el"
Ibland, typiskt när det är kallt, importerar vi el som inte är klimatneutral. Ibland, typiskt när det är kallt, skenar elpriset till den grad att företag måste läggas ner och människor blir arbetslösa.

"Om marknaden får sälja alkohol kommer folk att supa ihjäl sig"
Det har visat sig att begränsad tillgång skapar ett behov av att köpa när man kan. Igen, se " Så roligt ska vi inte ha det".

*** ÅTERIGEN UTTRYCKS ÅSIKTEN ATT YTTRANDEFRIHETEN KAN "PRIVATISERAS BORT" ***

I dagens Nerikes Allehanda skriver signaturen "Trötter" om sociala medier och yttrandefrihet. "Sociala medier drivs och ägs av privata företag. Om de stänger ner åtkomsten för vissa personer till vissa sociala medier så har de fullt rätt att göra så. Det har absolut ingenting att göra med yttrandefrihet." Och avslutningsvis, med anledning av att Sverigedemokraterna har uttalat sig om detta: "Om man är riksdagsman så bör man väl känna till lagar och bestämmelser och hur samhället fungerar?"

Yttrandefriheten, som beskriver ett förhållande mellan medborgare och stat, innebär rätten att tala och bli hörd utan risk för repressalier, och det är främst risken att drabbas för repressalier som är närvarande i nationer som saknar yttrandefrihet. Idag när Twitter är den dominanta plattformen för politiska samtal, ska staten ta parti för medborgaren när villkoren för att närvara på den svenska marknaden dikteras. Antagandet att privata företag får göra vad de vill för att de är just privata, är inte sant. Vi har flera myndigheter som dikterar villkoren på den svenska marknaden, som syftar till att förhindra att en aktör blir allt för dominant, eller som ställer krav i medborgarens intresse när så är fallet, så att inte kapitalismen knuffar bort medborgarens möjlighet att praktisera sina fri- och rättigheter.

Är man intresserad av att inskränka yttrandefriheten, ska man lobba för förändringar i relationen mellan medborgare och stat, inte hänvisa till privatisering, för den privata marknaden regleras i medborgarens intresse.

Uppdatering 2021-02-08: Nerikes Allehanda publicerar min replik till "Trötter".

*** FLIMMER DUO: FUTURE HUNTERS! ***

I afton har vi premiär för en ny serie för dig som inte fått nog av att Henrik och jag suttit i radio och hackat på folk som skriver musik: Nu sitter vi på YouTube och hackar på folk som gör film. Det första avsnittet handlar om Future hunters. Mycket nöje!Hemsida: https://80tal.se/t/flimmer-duo/

*** BEHÖVER VI SVT FÖR ATT FÅ KVALITÉ? ***

I Sverige antas staten ha bäst förutsättningar för att åstadkomma något som är riktigt bra. Kanske inte för att de alltid vet bäst eller för att marknadsaktörer tenderar vara inkompetenta, utan för att myndigheter har en förutsättning både företag och föreningar saknar: Oändligt med pengar. Det bästa exemplet på detta Sveriges Television (SVT) som får fem miljarder om året av medborgarna genom en obligatorisk skatt, och använder dessa för att konkurrera med aktörer som inte får något anslag alls. Resultatet antas vara ett bevis på att staten gör bättre media än marknaden, eftersom kvalitetsprogram som Stjärnorna på slottet, Carina Bergfelt och Studio natur är produktioner som just SVT har släppt ifrån sig. Antagandet är att SVT är den enda aktören som inte ger avtryck på marknaden.

Anledningen till att konkurrens leder till kvalité är att publiken kan rösta med plånboken, vilket innebär att det är lönsamt att vara skicklig. SVT har inte kniven på strupen, och kan ohotat göra vad de vill utan att inkomsten påverkas det minsta. Det har till och med funnits diskussioner om att grundlagsskydda deras anslag! Problemet är SVT tar upp plats i medielandskapet utan att bidra till den positiva konkurrensen, för varje minut av tv-tittande som sker på SVT är en förlust för marknaden eftersom staten vann den minuten och således den affären. Över tid handlar detta om färre sålda abonnemang och ett klenare annonsunderlag. Den som säger att Carina Bergfelt inte kan visas på kommersiell tv, räknar inte med de negativa konsekvenserna av skev konkurrens. Samma personer som accepterar att Svevia-ägda Arento AB saboterar för den som försöker livnära sig på hyra ut byggmaskiner, verkar inte förstå att SVT saboterar för den som försöker livnära sig på tv.

Historien om Systembolaget har lärt oss att skev konkurrens är bättre än ingen konkurrens. Sedan Systembolaget de facto förlorade sin monopolställning till Internet, har man gått från att skuldbelägga sina kunder till att serva sina kunder med ett brett utbud. Mattias Svensson exemplifierar med hur antalet sorters glögg fullkomligt exploderade i sortimentet, och många gillar att nämna hur satellit-tv satte en blåslampa i baken på det brittiska statliga mediabolaget BBC.

Argumentet om samhällsansvar är inte applicerbart när det gäller tillgången av byggmaskiner, för marknaden kunde sköta detta alldeles utmärkt innan staten blandade sig i. Argumentet om samhällsansvar är ytterst problematiskt när det gäller massmedia, för varför skulle just information (kultur, debatt, nyheter) inte må bra av frihet? Varför skulle inte tvivelaktiga agendor förlora i långa loppet och rapportering av hög kvalité vinna i långa loppet på en fri marknad? Problemet är väl att det är precis det som skulle hända, och att det inte är önskvärt. Debattören Mattias Lindberg:

Morgan Johansson twittrade nyligen: "Samma dag som Trump tvingas lämna och Joe Biden svärs in som president i USA, så signalerar Ulf Kristersson (M) att han vill gripa makten i Sverige med hjälp av SD". Justitieministern försöker få allmänheten att associera den politiska oppositionen med stormningen av kongressen i USA. Han insinuerar att det finns risk att Moderaterna kommer att "gripa makten". Menar han med våld eller?

Det ironiska är att längtan efter att styra informationen är kontraproduktivt, speciellt när det handlar om att hämma det demokratiska spelet och behålla maktbalansen. Socialdemokraterna själva skulle vara ett bättre parti om de agerade under hotet att förlora makten när de presterar dåligt. Det ligger inte i sosseriets kultur att utsättas för den typen av hot, så när så väl sker, är det självaste demokratin som ifrågasätts. Därför vill man ha kvar SVT, till varje pris. Som Mats Örbrink uttrycker det: "SVT kan alltså bada vidare i pengar i sex år till. Samtidigt som det är en allmän uppfattning i TV-branschen att SVT lider av organisatorisk elefantiasis." Fri media göra sig icke besvär, för man vet inte vad de publicerar här näst.

*** TRE ARGUMENT FÖR ETT RELIGIÖST PUBLIC SERVICE ***

Denna text presenterar tre argument för att en sekulär stats mediahus ska hylla gud, och varför dessa argument bör tas med en nypa salt.

Argument 1: Det kommersiella argumentet
Folk gillar gudstjänster, både i radio och i tv. Att staten över huvudet taget ska konkurrera med kommersiell media är för att man ska presentera program av god kvalité som inte marknaden är intresserad av. Att något vill ha ett specifikt program, åtminstone i ett land där staten inte är en mediaaktör som levererar ett sådant program, är den tydligaste signalen på att marknaden gladeligen löser problemet (så snart inte staten längre löser det). En gudstjänst är som bekant varken kvalité eller något som är helt ointressant för folket, utan bara ett exempel på när public service saboterar ett marknadsutrymme samtidigt som man bjuder gudstroende på ett privilegium som skeptiker saknar: Tvångsfinansiering av ett särintresse.

Argument 2: Public service visar ju ateistiska program
Program som Vetenskapens värld har bemötts med fraser som "men ateister får ju sända tv nästan hela tiden". Naturvetenskap må vara ateistisk eftersom nästan ingen naturvetenskaplig hypotes pekar ut gudomliga mirakel som en delförklaring, men det innebär inte att vetenskap är ateism. Att naturliga förklaringar föredras när ett fenomen ska beskrivas, beror helt enkelt bara på att vetenskapliga förklaringar måste följa från vad vi tror oss veta. När ett övernaturligt väsens existens och inverkan på yttervärlden har säkerställts kommer det väsendet att omfamnas av vetenskapen, för vetenskap är inte ateistisk av princip utan av nöd. Ett verkligt ateistiskt program skulle vara ett program som argumenterar för att det inte finns skäl att tro på gud, men när det gäller argument för eller mot gudars existens väger det filosofiska intresset över, så det skulle rentav kunna visas av något statligt mediahus - det är inte samma sak som ett program som hyllar någon gud eller några gudar.

Argument 3: Underdogs tenderar att gilla gud
Apropå argumentet att "gamla tanter vill ha sin gudstjänst serverad i statlig radio och tv", som syftar till att säga att en svag grupp kan profitera på att gudstjänsterna sänds, så tror jag säkert både att Ion Silver vill sälja sitt kolloidala silver i statlig tv och att deras kunder vill köpa den genom den kanalen. Men staten säljer inte kolloidalt silver, staten säljer evigt liv för den som tillhör någon av de rätta religionerna, vilket har visat sig vara islam och kristendom. För varje gammal tant som vill titta på gudstjänst finns en leverantör som vill producera och sända gudstjänst. Vi har sett samma fenomen när det gäller symfonisk rock, som nästan ingen vill lyssna på och som staten definitivt inte vill stötta: För varje musiknörd som vill lyssna på symfonisk rock finns ett skivbolag som vill släppa skiva med sådan musik.

*** TILLSTÅNDET FÖR YTTRANDEFRIHETEN OCH BIG TECH ÅR 2021 ***

År 2021 befinner vi oss i ett läge där yttrandefriheten har privatiserats och ligger i händerna på en handfull gigantiska företag, utan samhällsansvar. Vem som helst kan på lösa och godtyckliga grunder avstängd från Twitter, Facebook, Instagram och YouTube, och för den som drabbas kan konsekvenserna vara avsevärda. Anhängare av totalitära ideologier, främst på vänsterkanten, betraktar detta en önskad utveckling eftersom det flyttar maktbalansen i en mer kontrollerbar riktning: Om obekväma röster förlitar sig på privata bolag med vinstintresse för att höras, kan man få gehör för att utpeka de obekväma som oönskade, och underhålla idén att plattformen blir mer attraktiv bara dessa obekväma röster försvinner. Konton och inlägg anmäls hejvilt, och teknikjättarna samarbetar för att behaga sina användare, eftersom deras affärsmodell bygger på att kunna berätta för sina kunder att användarbasen är stor och lycklig. Totalitära krafter har lärt sig att dra nytta av de kommersiella aktörer som de rent ideologiskt föraktar, och är därför nöjda med att det offentliga samtalet ligger i deras händer. Avstängningar från sociala medier sker ofta koordinerat mellan bolagen för den som blir avstängd blir ofta avstängd från alla plattformar samtidigt.

I USA händer det faktiskt personer som vill begränsa andras möjlighet att tala fritt faktiskt helt öppet tillskriver negativa attribut till yttrandefriheten på sociala medier. Jag har själv sett hur förklaringen bakom nazismens utbredning berodde just på att Tyskland hade yttrandefrihet. Men de allra flesta säljer in yttrandefrihet som något annat än vad det är. Yttrandefrihet innebär möjligheten att bli hörd när man talar fritt, utan risk för repressalier. "Jag är för yttrandefrihet, men" är inte mycket mer begåvat än "jag är inte rasist, men". Om man påstår att man är för yttrandefrihet "men" med tillägget att man t.ex. måste bära negativa konsekvenser efter att ha yttrat sig, så är man lika mycket mot rasism som den som inte är rasist, "men". Den personen kommer aldrig någonsin leva upp till sitt rykte om att vara för yttrandefrihet, aldrig försvara den friheten, aldrig försvara någon som drabbas av att inte kunna bli hörd, och förmodligen aldrig någonsin ta reda på vad ordet, som är så gynnsamt att använda som delbeskrivning av det egna jaget, över huvudet taget betyder. "Det är ingen mänsklig rättighet att få posta inlägg på Twitter" kan det heta, ironiskt nog från personer som skulle betrakta en avstängning från sociala medier som en enorm inskränkning.

Jo, möjligheten att yttra sig är en mänsklig rättighet. Den som åtnjuter mänskliga rättigheter har äganderätt, tankefrihet, rätt att betraktas som oskyldig till motsatsen bevisas, rätt till likabehandling och rätt till hjälp från domstol. Och den som åtnjuter mänskliga rättigheter har friheten att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser, och en stat som försvarar sina medborgares mänskliga rättigheter kan inte lämna frågan om yttrandefrihet bakom sig bara för att det idag är privata aktörer som möjliggör den. Om vi höjer den högsta nivån av möjlighet att nå ut med sitt budskap, tack vare Twitter, gör vi bara fallhöjden högre för den som stängs av. Ibland föreslår yttrandefrihetens fiender att den som vill ha yttrandefrihet kan bygga sin egen plattform, men det förslaget presenteras givetvis under vetskapen det inte går. För att nya aktörer ska ha en chans behöver konkurrensen fungera bättre, men det finns fler problem: Konspirationsteoretiker och extremhögern. En plattform som t.ex. Parler har inget annat att erbjuda sina användare än det fria ordet, vilket attraherar människor som högaktningsfull struntar i de inskränkningar som faktiskt finns i olika stater, som t.ex. hets mot folkgrupp och olika typer av hot. En konsekvens blir att användarbasen inte attraherar "vanliga människor", en annan att ingen app-butik eller webbhotell vill handskas med dem. Skulle man komma runt detta problem, kan du ändå inte gå från noll användare till något som kan tävla med t.ex. Facebook med sina knappt tre miljarder användare. Man kan alltså konstatera att konkurrensen har satts ur spel, och en kortsiktig lösning på det problemet är att stater ställer krav på sociala medier att faktiskt ha högt till tak, med en gräns som går vid hot, uppvigling och liknande.

Fria nationers konkurrensverk har inte lyckats tjänat sitt syfte. Det skulle vara lättare att nöja sig med att lägga vissa mänskliga rättigheter i privata företags händer om det fanns mer mångfald. En godtycklig avstängning från en plattform skulle vara lättare att acceptera om det fanns flera likvärdiga konkurrenter att gå till istället. Och även om så vore fallet, är det inte konstigt att en fri nations stat ställer krav på aktörer som är verksamma hos dem. Den som vill använda den Svenska befolkningen och deras offentliga samtal som underlag till sina kunder, borde vara ett självklart mål för statens motkrav på att garantera att taket är tillräckligt högt för att tillgodose alla nationens medborgare. Företagens morot för att få tillgång till ländernas medborgare ska vara att även medborgarna kan få något tillbaka. Ställs inga sådana motkrav kommer yttranden av den typen som yttrandefriheten syftar till att skydda, göras i rädsla att förlora sin chans att bli hörd. I värsta fall kommer medborgaren idka självcensur. Så att man säger sig vara för yttrandefrihet betyder ingenting. För att avgöra om någon är för yttrandefrihet måste man titta på till vilken grad de försvarar sin meningsmotståndares rätt att, utan hänsyn till konsekvenser, tala och bli hörd. Att bereda rum för oppositionella åsikter och mot vilka svåra ställningstaganden som helst, ska vara lika självklart som nolltoleransen mot överträdelser i form av t.ex. hot och uppvigling.

*** VILKEN RÄTT HAR MAN ATT POSTA PÅ TWITTER? ***

Twitter stänger av folk som man inte tycker bidrar till deras plattforms framgång, och många anser att privata företag minsann ska få agera hur de vill, vilket givetvis är en bra grundprincip. Det är dessutom en princip som sällan hänvisas till när IT-jättarna vill sparka personer som t.ex. vill gå med i facket, utan nästan bara när man håller med om att gärningen är positiv, som t.ex. när Donald Trump blev bannlyst från Twitter.

Yttrandefrihet beskriver ett avtal mellan en medborgare och en stat. Vad är egentligen yttrandefrihet? Wikipedia beskriver det så här:

Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning.

Yttrandefrihet är möjligheten att yttra sig och att göra det konsekvensfritt. FN beskriver yttrandefrihet så här:

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Alltså möjligheten att yttra sig och att göra det konsekvensfritt. Men det är en relation mellan medborgare och stat, inte en relation mellan content producer (användaren) och content publisher (t.ex. Twitter). YouTube (som också gärna stänger av folk) har i skrivande stund två miljarder aktiva användare, Twitter har 320 miljoner, Instagram har en miljard och Facebook har knappt tre miljarder aktiva användare. Inte många stater kan mäta sig med detta, så det verkar alltså gå att privatisera bort yttrandefriheten. Om yttranden garanteras av staten, och staten låter ett privat företag tillhandahålla möjligheten att yttra sig, kan man peka på sina meningsmotståndare och säga att detta inte handlar om yttrandefrihet. Och nu är det IT-jättarna som bestämmer, vilket har introducerat ett nytt problem:

Eftersom staterna ansvarar för medborgarnas rättigheter, men det är marknaden som erbjuder möjligheten att praktisera rättigheterna, kan vissa stater anse att de har ett förhandlingsläge som kan gynna makten. Man kanske kan dra nytta av att ha privatiserat bort sitt ansvar för medborgarna? Jo, vi har sett exempel där t.ex. Kina har ställt krav på inskränkningar för att tillåta nätjättarnas närvaro.

En bra konkurrenssituation hade löst problemet. Om vi hade haft fem olika "Twitter", så kan man vara mer tolerant mot principen att privata företag får göra som de vill, för om man blir avstängd från den ene kan man alltid gå till den andre. Då blir avstängningar en del av konkurrensen. Men utan en sund konkurrens, eller i en situation som i det närmaste liknar en monopolställning, försvagas det skälet. Konkurrensverken borde ha varit lite mer närvarande i vad som händer på marknaden.

När vi nu är där vi är, där de stora givarna till yttrandefrihet kommer från en privat marknad som mer eller mindre är monopoliserad, är det märkligt att se ett påhejande av att vissa stängs av. Det är också märkligt att vi accepterar att vår stat, som garanterar vår frihet, inte lobbar mot detta. Formellt sett har vi svenskar fortfarande såklart yttrandefrihet, för både jag och Donald Trump kan skriva precis vad vi vill, utan rädsla för något, på våra respektive hemsidor, men läsarna och publiken finns hos nätjättarna - det är där yttrandefrihet skulle kunna praktiseras på riktigt. Den som inte har tillträde till rummet där alla är, kommer inte uppleva sin möjlighet att klottra på lappar som ingen får läsa som en lösning på den utmaning vi står inför, nu när även socialister har förlikat sig med att vår frihet ligger i händerna på privata de facto-monopol.

*** VIKTEN AV OANSVAR ***

*** LORENTZ TOVATT VISAR VARFÖR POLITIKER INTE BÖR VARA ETT KARRIÄRSYRKE ***

Igår kväll skrev riksdagsledamoten och miljöpartisten Lorentz Tovatt följande på Twitter:

Idag är en bra dag för idag stänger ytterligare en kärnkraftsreaktor! Ringhals 1 kommer aldrig öppnas igen. Farlig kraftproduktion ut, vind och sol in!

Hur farligt kärnkraft är, kan diskuteras. Det är inte ovanligt att människor som tar ställning emot kärnkraft använder tsunamin och Fukushima-olyckan, eller möjligtvis Tjernobyl-olyckan som förebild när de tar ställning mot kärnkraft. Men svenska kärnkraftverk har säkerhetsmekanismer som Tjernobyl saknade, och vi har inte samma problem med jordskred och tsunamis i Sverige som man har i Japan. Dessutom behöver inte kärnkraftverk vara stora statliga reaktorer, utan mindre kommunala anläggningar. När det gäller vindkraftverk så vet vi definitivt att de påverkar ekosystemet negativt, inte minst för att insekter kan minska runt vindkraftverken. Bara i Tyskland försvinner 1,2 biljoner insekter varje år på grund av vindkraften. Inte minst Tovatt själv betraktar insekter som en framtidsföda, men vilda djur kan inte köpa odlade syrsor för 2000 kr/kg.

Vidare uppstår inte sol-el av avvecklande av kärnkraften. Sol-el måste produceras i solcellsanläggningar, och dessa kläcks inte ur avvecklad kärnkraft. Avvecklad kärnkraft ökar kravet på annan elproduktion, och för Sveriges del även importbehovet av el. I bästa fall kan vi köpa kärnkraftsel från Estland, eftersom Ringhals ägare Vattenfall satsar på kärnkraft där.

Det är sådana Lorentz Tovatt som är anledningen till att jag anser att riksdagspolitiker inte ska vara ett karriärsyrke, utan en tillfälligt förtroendeuppdrag man kan föräras. Ynglingar som aldrig haft ett riktigt jobb, som gått via ungdomsförbund in i politiken, och som aldrig under resans gång fått den minsta inblick i hur samhället de ska bestämma över fungerar, kan aldrig bli annat än en Lorentz Tovatt. Det håller inte.

*** INTE ALLA POLITISKA LÄGER BETRAKTAR SVENSK PUBLIC SERVICE SOM OBJEKTIVA ***

Ett argument som används för att staten ska driva landets största tv-bolag SVT och radio-bolag SR (med tillhörande webbsidor) är att staten är objektiv. Objektiviteten verkar mest synlig för personer med sympatier till vänster och tycks se ut som en vänstervridning för människor åt höger. Detta borde besvära SVT:s och SR:s försvarare, för om man hänger upp bolagens existens på något som för många inte tycks finnas, blir bolagens framtid ofrånkomligen ett föremål för diskussion.

Hur ser detta oberoende ut? När det blev känt att Stefan Löfven skulle bli partiledare för Socialdemokraterna skrev SR han är "respekterat även i den borgerliga regeringskretsen". När det blev känt att Isabella Lövin skulle bli språkrör för Miljöpartiet lyfte man fram att hon belönats med stora journalistpriset. Men när Ulf Kristersson skulle bli partiledare för Moderaterna belyser SR endast sådant som är graverande för honom.

Det är alltså helt uppenbart för vem som helst att man måste ha sina sympatier till vänster för att uppfatta den form av objektivitet som public service bjuder på, vilket inte sällan är samma personer som rent av blir arga när högern syns i rutan, om ens i ett satirprogram. Så hur fyller man t.ex. en ledarsida när man anser sig sakna politiskt narrativ? Vilka åsikter är det den som inte är höger eller vänster anser sig ha? De korrekta åsikterna såklart, t.ex. att föräldrar måste bli bättre på att dela på föräldradagarna. Tydligen är inte någon tidskrift på den fria marknaden betrodd att vara part i svenskens kamp om att slippa sina barn.

Hur borde objektivitet uppnås? Mitt svar på den frågan är att helt avreglera media. Låt SvD vara obunden moderat, låt DN vara oberoende liberal och låt oberoende socialdemokratisk. Att vara ärlig med sin infallsvinkel är mer trovärdigt än att försöka dölja den bakom en påstådd objektivitet, som ändå bara uppfattas som objektiv av personer som delar det valda narrativet. Jag är en försvarare av public service, när ordet beskriver programinnehåll, men inte när ordet samlar all form av tvångsfinansierade program. Det berövar fri media en massa marknadsandelar, som behöver lappas ihop med det principiellt problematiska presstödet.

Läs även gärna: "Fel att låta SVT bada vidare i pengar".

*** ÅR 2021 ÄR ÖLDRICKANDE EN GOD GÄRNING! ***

Nu är inte längre alkoholskatten hög för att man ska dricka mindre alkohol, nu är alkoholskatten hög för att staten behöver pengar. Från och med 2021 (alltså om 5 dagar) höjs alkoholskatten, vilket innebär att man gör "en god gärning" om man tar en öl - man finansierar den drake som staten har blivit. Dessutom höjer regeringen skatten på bensin, vilket innebär att bilkörning blir en annan god gärning. Samtidigt utökas RUT-avdraget, vilket innebär att skatten på hushållsnära tjänster sänks. Att ha en vit städerska är alltså, enligt samma logik, en dålig gärning.

*** DET ÄR INTE BARA CORONA SOM BESVÄRAR FÖRETAGANDET I ÖREBRO ***

Idag kunde jag läsa i min landsortstidning Nerikes Allehanda (som jag betalar ganska dyrt för att få läsa, trots att den är skattefinansierad) att mellandagsrean i Örebro inte lyckades dra någon publik. Det konstaterades att folk kanske har lyssnat på Anders Tegnell, men det var knappast inte hans idé att använda lockpriser och mellandagsreor för att stuva in folk i små affärer.

Så var återfanns folket? Jag vet, för jag åkte till Marieberg (ett shoppingcenter strax utanför Örebro) för att köpa mig en nyårsskjorta. Folket var där. (Jag använde skyddsutrustning, och jag stannade inte där längre tid än det tog att hämta en vit skjorta, betala och gå ut.)

Örebro city håller kanske inte på att dö på grund av att folk är smittmedvetna, utan för att Marieberg är bättre planerat. Det finns gott om gratis parkeringsplatser precis utanför de olika butikerna, det finns en galleria med både butiker för alla smaker och en food court. Marieberg är kundvänligt på ett sätt som Örebro city inte är. Marieberg har planerats med företagarnas perspektiv i åtanke, vilket inte Örebro city har, och det bästa exemplet på det är förmodligen när symaskinsbutiken på Järntorget förlorade sin parkering till förmån för en skridskobana (som av besparingsskäl inte spolas). Tanken var ett symaskinsköpare skulle åka kollektivt eller ta cykeln, men det höll inte hela vägen fram.

Det är alltså inte säkert att Örebro city går dåligt för att folk slutat besöka butiker på grund av smittrisken, det kan lika gärna gå dåligt för att det spelar roll hur väl man stadsplanerar.

*** ÅRETS JULKRÖNIKA MED PODDARNA SAMTAL OCH GENERATION YX ***

 I år bjuder Jannik Svensson och jag på en knappt två timmar lång julkrönika där vi går igenom det passerade året. Finns här eller där poddar finns. Mycket nöje!

*** HOLY CRAP! ***

Jag har hittat en ny podcast betitlad Holy crap, och har lyssnat på avsnitt 59. I podcasten hörs Amanda Miklin och Mathilda Ritzén som pratar om diverse övernaturliga och magiska fenomen ur ett new age-perspektiv. I inledningen säljer de sitt kristall-kit (fyra stenar som fångar dina intentioner för 333 kr) och därefter tar de in astrologi Margareta Hedin som gäst. Hedin kan spå folk genom att titta på stjärnorna.

Hennes budskap är att vi ska lyda statsministern och ett det blir bättre. Hon berättar om en linjär tid som vi lever i, och om tre dåtider och tre framtider som pågår samtidigt. Under eklipssäsongen (början på december) förhöjs energin och gränser mellan dessa tider öppnas, vilket gör det möjligt att titta in i andra dimensioner. Nymånen 14/12 är tusenfalt starkare än andra nymånar, och det är den som sätter tonen för 2021, vilket är skälet att tro på en ljusare framtid.

Därefter går hon vidare med att göra reklam för OPA Sverige som syftar till att göra astrologi till ett respektabelt yrke (även) i Sverige. 

Avslutningsvis, astroprognosen för 2021 lyder: Alla kommer bli jättelyckliga, vissa stjärntecken blir extra lyckliga – läs astrobloggen på Damernas värld för mer information. Lyssna ni som vågar!

Annars tipsar jag hellre om Generation YX där vi diskuterar antivaxxare eller Stulet gods där vi avhandlar en låtstöld med Dire Straits.

*** FOLKET SLARVADE BORT ETT LYCKAT TILLTAG FRÅN MYNDIGHETERNA ***

Igår fick en majoritet av befolkningen med mobiltelefonabonnemang ett sms med uppmaningen att följa de nya råden för att förhindra smittspridning. Tilltaget beskrivs som ett "jippo" och "skolexempel på hur man kan trampa snett med kommunikation", men andra beskriver det som en stor succé under devisen "all reklam är bra reklam", för nu pratar alla om regeringens och Folkhälsomyndighetens tilltag. Det må vara i hånfulla ordalag och de må ha flyttat fokus från sakfrågan, nämligen råden, men ett jippo är ett jippo.

En anhörig till mig tillhör gruppen som inte fick något sms. Hon tolkar det lite skämtsamt som att de nya råden inte gäller henne, men här har vi nog pudelns kärna. Trots att Sverige har bättre myndigheter och en bättre regering än grannländerna, så har vi lyckats aningen sämre med att bromsa smittspridningen. Eftersom våra myndigheter och vår regering är bättre, beror förmodligen inte misslyckandet på att vi har haft en sämre strategi eller varit sämre på att kommunicera och motivera ageranden som bromsar smittspridningen. Misslyckandet beror på att Sverige har den sämsta befolkningen. Svensken är ett folk som inte klarar att göra någonting rätt, utom möjligtvis att tillsätta en felfri regering.

Alltså, ni som klagar har fel. Sms:et blev ett lyckat tilltag, och utfallet är folkets fel.

*** DR. SANNA EHDIN ÄR FÖRMODLIGEN GRUNDLÖST RÄDD FÖR DET ARTIFICIELLA ***

Häromdagen skrev dr. Sanna Ehdin ett öppet brev till statsministern och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten med anledning av att man kommer att erbjuda vaccination mot Covid-19. Ehdin företräder det alternativmedicinska och konspiratoriska perspektivet i vaccinationsfrågan, och påpekar att hon har ett ansvar mot sina hundratusentals följare på sociala medier att presentera svar på frågorna i sitt brev. (Ehdin har 22.000 följare på Instagram, 1.200 följare på Twitter och 54.000 följare på Facebook, med en stor överlappning. Det hon beskriver som hundratusentals följare är i själva verket ungefär 80.000 stycken, men det är en publik så god som någon.)

Även om hennes öppna brev gör en del felaktiga antaganden, så ställer jag mig helt bakom att man ska ställa frågor till makten när man vill ha svar, och jag hoppas givetvis att Folkhälsomyndigheten tar sig besväret att svara, eftersom Sanna Ehdin då får en chans att lugna sina följare på sociala medier. Och hon skriver att ett samtycke (i detta fall att vaccinera sig) kräver kunskap, vilket hon har rätt i.

Sanna Ehdin lägger mycket emfasering på att vaccinet måste vara säkert, och att det inte får innehålla något farligt. T.ex. innehöll svininfluensavaccinet kvicksilver, som är mycket giftigt. Det är inte riktigt sant, eftersom det är molekylernas konfiguration som avgör dess funktion (tänk t.ex. att natrium och klor är mycket giftigt, men natriumklorid är ett livsmedel) men kvicksilverföreningen tiomersal är faktiskt mycket giftig. Det påverkar vilka gränsvärden man sätter (det är dosen som gör giftet), men Ehdins oro här verkar snarare handla om RNA och nanoteknik. Pfizers vaccin innehåller ingen del av viruset, utan snarare genetisk kod som beskriver viruset för cellerna. Men jag kan inte se att detta är ett argument för (eller emot) någon farlighet. Andra strategier för att framställa vaccin innefattar också väldigt små byggstenar, även om framställandet av ämnet använder grövre metoder. Transistorerna i en modern Intel-processor är förresten inte större än 14 nanometer, så det är förmodligen inte storleken som sådan utan det artificiella som skrämmer Ehdin.

Ehdin frågar varför Folkhälsomyndigheten inte lägger några resurser på "friskmedel" och exemplifierar med gratis C-vitamin, D-vitamin och zink. Kostråd utfärdas främst av Livsmedelsverket, som har ett anslag på 360 miljoner kronor om året, och Socialstyrelsen, som har ett anslag på 800 miljoner kronor om året. Så det läggs faktiskt ganska mycket pengar på att svensken ska äta rätt. Men det är generellt sett ganska problematiskt att dela ut något gratis. Staten och dess verksamhet försörjs av företag som beskattas, så marknaden måste fungera för att staten ska fungera. En vaccination är ett avgränsat projekt, så det kan fungera att skattefinansiera det, men mat är ett återkommande behov, så matproducenter måste kunna tjäna pengar på sitt arbete.

Så från att vara rädd för nanoteknik och syntetisk framställda molekyler går Sanna Ehdin över till att tipsa om att äta C-vitamin, som råkar framställas genom syntetisering ur glykos. Om det artificiella verkligen vore farligt, man kan få i sig "naturligt" C-vitamin genom att äta en apelsin!

Jag hoppas att Sanna Ehdin får svar, och om hon inte hade blockat mig hade hon haft ännu fler följare på sociala medier.

*** TURERNA KRING CENTERPARTIET ÄR EXTREMT TRAGISKA ***

I lördags kunde jag konstatera att Centerpartiets fans var väldigt snabba att ta C-politikern som står i centrum i den pågående pedofilskandalen i försvar. Idag, när mer information har kommit upp till ytan, är hela historien fruktansvärt tragisk. Några saker som verkligen sticker i ögonen är att politikern, sedan han börjat umgås med seriebarnvåldtäktsmannen under sin villkorliga frigivning, får svara på frågor om sin partner från partikamrater, Annie Lööf inkluderat. Frågorna är givetvis ett uttryck för att alla vet vad det är för en person som politikern umgås med. Att politikerns ex-make gör en orosanmälan om politikerns dotter är givetvis också ett uttryck för att det är känt hur landet ligger.

Vi har alltså att göra med en politiker som vet vem han har ett förhållande med, och ett parti som vet vad som försiggår, men inte bryr sig. Situationen är inte bara en tickande bomb för partiets image, det är direkt olämpligt att personer med makt och inflytande har ett beteende som i praktiken gör dem utpressningsbara - politikern är ett potentiellt hot mot rikets säkerhet. Apropå Lööfs fråga så hävdar politikern, trots att han vet bättre, att partnern är oskyldig och apropå orosanmälan så hotar politikern med att använda sina kontakter inom säkerhetspolisen för att ta redan på vem anmälaren är. Politikern gör som han vill, ljuger utan tanke på någon annan än sig själv eller något annat än sitt eget sexliv, helt oavsett vad som står på spel, allt medan Centerpartiets fan club lägger huvudet på sned och tycker att det är synd om en gullig kille.

Först när en skvallerblaska skriver rådande förhållande så att historien når allmänheten, börjar politikern tycka att situationen är jobbig, och sjukskriver sig. Flera dagar har passerat, och han slänger luren i örat på journalisterna som hör av sig. Jag är osäker på att han förstår att situationen är så allvarlig att det handlar om mer än hans förhållande till seriebarnvåldtäktsmannen. Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, berättar för Dagens Nyheter att relationen kan vara en säkerhetsrisk, och det förstår förmodligen vilken centerpartist som helst, även utan någon professorstitel. Frågan är vad man bryr sig om.

Och frågan är hur Annie Lööf, som säkerligen också är medveten om säkerhetsrisken, hade planerat att historien skulle sluta? Skulle politikern dö av ålderdom och glömmas bort innan sanningen kom fram? Skulle sanningen aldrig komma fram? Är Annie Lööf också helt obekymrad, så länge som allmänheten inte får reda på hur det ligger till? Och framför allt, hur ser man på sina väljare när man låter sådant här ske? Hade Annie Lööf haft huvudet med sig och hjärtat på rätt ställe, hade nyheten om politikerns nya relation lett till ett telefonsamtal till politiken med ett enkelt krav om en annan relation eller ett annat uppdrag. En kassörska i Konsum som har en sexuell relation med en seriebarnvåldtäktsman, utsätter inte medborgarna för någon större fara, men en person med tillgång till rikshemligheter blir en levande måltavla för utpressare. Och bevisligen var just denna politiker extra utpressningsbar eftersom han tydligen inte ville att hans livsstil skulle bli allmänt känd - det är därför han är sjukskriven nu.

Men nu vet väljarna vad partiet går för, och nu vet allmänheten vad partiets fan club går för. Vill man nå ut till folk som kan skilja på rätt och fel, bör nog både avskeda politikern i fråga och partiledaren. Annars blir det svårt att hitta fler väljare än de få procent som inte förstår varför denna pedofilskandal faktiskt är ett problem för fler än partiet själva.

Uppdatering 2020-12-11: Federley lämnar politiken