Min blogg finns att avnjuta i sin helhet här: https://hesselbom.blogspot.com/

Senaste inläggen:

*** BEDRÄGERI: ISLAM FÅR FOLK ATT TAPPA HUVUDET ***

Tänk dig att en friskola tar emot skolpeng från skattebetalarna under förevändningen att de ska användas för att bedriva skolverksamhet, men att en av cheferna stoppar en del i egen ficka. Istället för att pengarna hamnar i verksamheten, finansierar chefen sin ganska kostsamma modelljärnväg som han njuter av på sin egna tid. Detta är uppenbarligen ett bedrägligt beteende, eftersom de pengar som vi medborgare betalar för att friskolan ska kunna bedriva sin verksamhet, till viss del används för att finansiera någons privata hobby.

Det finns många reaktioner som kan komma från en sådan historia. De allra flesta kommer naturligtvis att opponera sig mot det bedrägliga beteendet, men vissa kommer att skylla på systemet. Friskolor kan i praktiken generera ett överskott i verksamheten - en vinst - och delar av denna kan rent av tillfalla någon som investerat pengar i skolan. Denna person kanske rentav inte har sitt bankkonto i Sverige, så det finns ett inbyggt problem i det svenska skolsystemet, och således kan man skylla på systemet.

Jag accepterar inte systemkritik när en person olovligen roar sig för gemensamma medel. Om någon investerar i en verksamhet och får avkastning, så kan han rent lagligt köpa modelljärnvägar för de pengarna, även om vi gemensamt kan tycka att systemet är kasst. Jag stöttar ett förstatligande av skolan. Dessutom ska man veta att det går att förskingra pengar från en statlig skola, så systemkritik är inte det mest relevanta här.

Tänk dig nu att en friskola tar emot skolpeng från skattebetalarna under förevändningen att de ska användas för att bedriva skolverksamhet, men att en av cheferna stoppar en del i egen ficka. Istället för att pengarna hamnar i verksamheten, finansierar chefen byggandet av en moské på Island. Jag kan fortfarande, av samma skäl som tidigare, avfärda kritiken mot systemet, trots att jag tycker att nuvarande system är kasst, men vi har en annan nyans att ta hänsyn till här.

Nu är personen något av en aktivist. Kom ihåg att vi fortfarande inte diskuterar hur vinsten används, utan om hur skolpengen används. Men det är ju till något fint och bra. En moské är en utmärkt mötesplats! Muslimer har det inte så lätt, och en moské är en tillgång för dem! Och så vidare. De allra flesta kommer naturligtvis att opponera sig mot det bedrägliga beteendet även i denna situation, men nu kommer flera människor titta efter andra problem än det faktum att en person har tagit gemensamma medel, öronmärkta för att bedriva skolverksamhet, och lagt dem på sin privata hobby. Den bedrägliga personen har en lägre plats i maktanalysen och tillhör således en mer skyddsvärd grupp.

Är det så dåligt att någon bygger en moské? Även om det nu råkar vara utomlands, för svenska medborgares pengar, utan deras godkännande, eller ens vetskap? Där får man tycka vad man vill, men det är villospåret som man lockas in på, när man sympatiserar med gärningen, men rent juridiskt är det samma gärning som har begåtts i båda exemplen och detta måste vi kunna se, för annars är verkligen vägen till helvetet kantad av goda intentioner. Så förstatliga gärna skolan, det skulle glädja mig, men även när vi kommit dit, ska anslagen som går till skolan användas till just skolan.

*** VILL DU LÄRA KÄNNA MIG? ***

Jag har blivit grundligt intervjuad av Emil Nilsén i podcasten "Vi måste prata", och vi pratar om hur jag blev den jag är idag. Lyssna gärna, mycket nöje!

*** "STULET GODS" AVSNITT 43 ***

Nästan ett år har passerat sedan vi släppte avsnitt 42 av podcasten Stulet gods, men nu är vi tillbaka med en handfull av låtstölder att avhandla. I avsnitt 43 lyssnar vi på stulen musik som bl.a. innefattar Queen, Justin Bieber och Ozzy Ozbourne.

Finns här eller där poddar finns - mycket nöje!

*** KORRELATION OCH KAUSALITET ***

Det här med korrelation och kausalitet är ganska enkelt, men många gör fel på grund av att logik är svårt. Exemplet som många har lärt sig, förklarar att en korrelation inte nödvändigtvis är kausal: Drunkningsolyckor korrelerar med glassförsäljningen, men vi förstår att glassförsäljning inte orsakar drunkning. Korrelationen är alltså inte kausal, och mycket riktigt saknas den kausala faktorn, som är vädret. Vackert väder gör att folk väljer att bada och att folk väljer att köpa glass. Pedagogiskt och bra! Därför blir jag så förfärad när intelligenta och bildade människor, i debatt gör fel åt andra hållet.

Den ena parten hävdade att X inte kan bero på Y för att fenomenen X och Y inte korrelerar.

Den andra parten hävdade då i försvar till att X mycket väl kan orsaka Y för att det inte är korrelation som är kausalitet.

En ofrivillig förvrängning av det korrekta påståendet att korrelation inte innebär kausalitet. Lyfter man detta till ett annat område, blir det tydligt:

1. En penna är inte nödvändigtvis en bläckpenna.

2. En igelkott är inte en bläckpenna.

3. Alltså är igelkotten en penna.

Men det vi diskuterar är att om en korrelation finns, huruvida den är kausal eller ej. Eller om vi har en penna, huruvida det är en bläckpenna eller ej. Man kan alltså inte i debatt hävda att frånvaron av korrelation är argument för kausalitet, utan om korrelation saknas där man hävdar kausalitet så måste mer data produceras för att kunna illustrera detta.

*** ÄR EVOLUTIONSTEORI EN LÖGN SOM DJÄVULEN HAR HITTAT PÅ? 20 PÅSTÅENDEN FRÅN JIMMY BERGMAN. ***

Det finns något vackert i att Internet ger möjligheten för alla att praktisera sin yttrandefrihet, utan att behöva passera någon genom någon redaktörs nålsöga. Och detsamma gäller den som vill svara på vad som sägs, vilket i detta fall är jag, som lyssnar på Jimmy Bergmans föredrag om evolutionsteori. Bergman levererar sitt föredrag på engelska, men jag försöker representera hans påståenden så rättvist som möjligt på svenska.


1. Evolutionen är en lögn från djävulen.

 Evolution är ett fenomen som har varit känt sedan urminnes tider, och som först teoretiserades av Charles Darwin och Alfred Russel Wallace.

2. Evolutionen motverkar skapelsetro.

Ja, skapelsetro (eller kreationism) är en konkurrerande förklaring till fenomenet med olika arter. Evolution är ganska enkelt att greppa, och evolution genom naturligt urval behöver inga övernaturliga agenter, såsom gudar. Det är därför den Katolska kyrkan tillåter "teistisk evolution", men inte den vetenskapliga evolutionsteorin.

3. Evolutionsteorin säger att människan kommer från den stora smällen.

 Nej, men evolution sker på en himlakropp som kan vara ett resultat av den stora smällen. Det är dock inte evolutionsbiologier som driver denna fråga.

4. Vi kommer inte från fiskar eller något sådant, vi är skapade i vår nuvarande form.

 Backar vi tillräckligt många generationer tillbaka, så var faktiskt våra förfäder vattenlevande och fiskliknande, så möjligtvis kom vi från "något sådant". Däremot är vi inte skapade i vår nuvarande form, vi har ett sexualsystem (prata gärna med en vuxen om detta) och vårt genom förändras över tid. Mer tid ger mer förändring.

5. Den som accepterar evolutionsteori anser att inlåsta hörlurar förvandlas till ormar efter lång tid.

 Att liv kan uppstå spontant är inte orimligt, men det krävs förutsättningar, som t.ex. vatten där kemikalier kan interagera med varandra. Men evolutionen förklarar inte detta, evolutionen förklarar arternas mångfald, och vi behöver mer än ett par hörlurar för att få en orm. Det krävs någon form av sexualsystem, någon form av förändring från generation till generation och någon form av selektion. Ett enskilt exemplar av hörlurar kommer förmodligen att vara hörlurar även efter att tid har passerat.

6. Den som accepterar evolutionsteori anser att muggar i rum förvandlas till hästar efter lång tid.

 Nej, av samma skäl som hörlurar inte blir ormar (punkt 5). Åtminstone inte utan vidare.

7. Föreställningen att hörlurar blir ormar och muggar blir hästar är korkad.

 Ja, men jag vill inte döma någon. Kanske personen är intelligent men fallit offer för religiös propaganda?

8. Personer vill tro på evolution för att de inte vill tro på gud.

 Nej, man är oförmögen att kontrollera sin tro. Efter att ha studerat evidensläget för skapelsehypotesen och för evolutionsteori, kommer du ofrivilligt att acceptera den förklaring som du finner mest rimlig. Det faktum att nästan inga gudar har visat sig finnas på riktigt, har jag svårt att tro även på den gud du tror på, eftersom bevisläget den guden finns tillgängligt för mig att studera. Jag antar att den guden inte finns, för många gudar har visat sig vara icke-existerande.

9. Det står i bibeln att dårarna är ateister.

 Ja, och många dårar är ateister. Men bibeln representerar primärt kristnas synsätt, inte något allmängiltigt. Tvärt om, intelligens och kunskap korrelerar med ateism.

10. Mikroevolution, alltså att t.ex. katters arvsanlag förs vidare till deras avkomma, finns.

 Ja, men vi har egentligen inga skäl att prata om mikroevolution, utan bara förändring under kort tid.

11. Makroevolution, alltså att fiskar blir kycklingar efter att lång tid har passerat, finns inte.

 Man kan tyvärr inte få det ena utan det andra. Om små förändringar sker efter få generationer, så leder det till att stora förändringar sker efter många generationer. Dessutom kan fiskarna bli fler än en ny art, om fiskarna delas upp i grupper utan interbreeding (befruktning mellan grupperna) kanske på grund av geografisk uppdelning.

12. Det saknas evidens för artbildning genom (makro)evolution.

 Nej, absolut inte. En påfågel och en fasan är närmre släkt än ett äpple och Linda Hamilton, vilket vi kan se på deras arvsanlag. Bevisen bygger på allt från observationer av förändring över tid på livsformer med korta generationer, via den fossila databasen som visar att livet sett olika ut under olika epoker, till just DNA-bevisen. Det är snarar gudar som inte kan placeras i provrör, utan behöver tas på tro.

13. Katter har alltid varit katter och kommer alltid att vara katter.

 Bevisligen inte (punkt 12).

14. Människan kommer inte från människoapor.

 Nej, vi har kategoriserat oss som tillhörande den familjen, tillsammans med bl.a. schimpanserna. Det är dock inte hela sanningen, vilket blir uppenbart när man tittar på vår historia.

15. Enligt bibeln säger Jesus att gud skapade man och kvinna.

 Ja, men det är ju bara ett påstående. Att det står i bibeln förändrar inget för någon annan än den som tror på religion istället för på vetenskap.

16. Om vi har ett naturligt ursprung och inte är resultatet av ett tänkande övernaturligt väsens intentioner, varför är allt perfekt?

 Allt är inte perfekt. Faktum är att många arter är helt utrotade sedan långt innan den första människan fanns. Som bevis på perfektion nämner Bergman vår likhet med våra artfränder, men den likheten kan mycket väl användas som argument för genetiken (att egenskaper går i arv) som för gudomligt ingripande.

17. Gudstro måste ske även utan bevis, enligt bibeln.

 Ja, bevisbördan ligger hos den som hävdar sig beskriva verkligheten på ett korrekt sätt. Religiösa föreställningar är just religiösa för att de inte beskriver verkligheten på ett korrekt sätt. Varför kallar kreationister evolutionsteori för religion? För att de inte tror att det är på riktigt!

18. Vinden finns, vilket vi accepterar trots att den är osynlig.

 Ja. Men vad är detta ett argument för? Sådant som inte syns finns, bara man känner det tillräckligt starkt? Det handlar snarare om vad man tillskriver sina känslor. Kristna tillskriver dem till Jahve, muslimer tillskriver dem Allah, rationella tillskriver dem kemiska reaktioner i hjärnan. Detta säger ingenting om hur saker är, bara något om vår kultur och hur vi tänker. Den som gör anspråk på att ha rätt på riktigt, måste leverera rimlig evidens!

19. Det finns många lögner. På museum kan personalen påstå att ett skelett är tiotusen år gammalt. Ett skelett är inte tiotusen år för att någon som jobbar på museum påstår det.

 Korrekt, skälen att acceptera påståendet är helt andra. Men lita gärna på personalens intentioner att göra en korrekt representation och läs gärna vidare på egen hand.

20. Jag vet inte hur gammal jorden är, men jag tror att den kanske är 6000 år gammal.

 Jorden är ungefär 4,5 miljarder år gammal och Universum är ungefär 14 miljarder år gammalt, och du tror att jorden är 6000 år gammal. Alla dessa tre påståenden är korrekta.

*** SVENSKENS TUDELADE FÖRHÅLLANDE TILL MONOPOL: ALKOHOL ***

Systembolaget, som har monopol på alkoholförsäljning i Sverige, är ett speciellt bolag. De gör inte tv-reklam för att få sälja sprit, utan för att få folk att fortsätta tycka att det är Systembolaget som ensamt ska sköta försäljningen. Och det tycker folk. Svensken älskar när staten bestämmer vilka åsikter som är halal och vilka som är haram, och har mycket högt förtroende för staten tycker rätt. Faktiskt till den grad att uppenbara osanningar slinker med som självklara. En sådan osanning är Systembolagets fenomenala utbud, och utbudets koppling till monopolskyddet.

Ni minns kanske radio- och tv-monopolet som vi levde med fram till 1987. Det är ett lysande exempel på att enfald inte ger mångfald. Monopolet försvarades genom propaganda som riktade sig emot ny teknik som smög sig på. Hyrvideo var skitfarligt, satellit-tv var skitfarligt, men monopolskyddet täckte varken videokassetter eller utländska signaler som nådde landet. Helt plötsligt var monopolet de facto inte något monopol längre, och det avskaffades. Sedan dess har de mest entusiastiska monopol-ivrarna både skaffat YouTube, Netflix och BBC World, utan en tanke på att återgå till att bara titta på SVT. Och i ljuset av konkurrensen har SVT breddat sitt utbud, både vad det gäller tjänster och program. Fyra år gamla Dallas-avsnitt fungerar inte längre, för det är konkurrensen som sätter press på aktörerna.

Systembolaget har gjort en liknande resa. Under 1980-talet när Systembolagets monopol var ett de facto-monopol, med smuggelsprit och hembränning som enda konkurrent, kunde bolaget hålla ner sortimentet och skuldbelägga köparen medan myndigheterna jagade den som försökte kringgå bolaget. Sedan öppnades gränserna genom EU-medlemskap och Internet-anslutningar. Idag tävlar bolaget mot privatimport och nätbutiker, och idag är utbudet enormt mycket större än på tiden för de facto-monopolet. Men gårdsförsäljning och försäljning i andra butiker än Systembolaget är fortfarande inte tillåtet, och det märks. Egentillverkat vin eller öl kan i princip inte säljas, och ingen annan butik får chansen att visa vad de kan erbjuda marknaden.

På samma sätt som Systembolagets utbud har ökat när det konkurrensutsatts av de numera lagliga privatimportera och av nätförsäljningen, så hämmas idag det totala utbudet av att andra butiker med andra produkter inte tillåts. I Danmark har den största vinkedjan fler vinsorter i sitt sortiment än det svenska monopolet, och då kan dansken gå till en annan försäljare om han inte är nöjd! Tanken att enfald är mångfald medan mångfald är enfald, är uppenbart falsk. Inte många som försvarar monopol vill återgå till SVT:s tv-monopol. Men när staten försvarar ena parten och vi ännu inte fått uppleva alternativet, ställer vi gärna upp, hur stolligt det än må vara.

*** CENTERPARTISTER ÄR FÖR BARNKONVENTIONEN, MEN... ***

Julia Eriksson, ordförande i Centerstudenter, skriver på Twitter att hon är så "otroligt glad för att Centerpartiet nu återigen är för att det fortsatt ska vara tillåtet med icke-medicinsk manlig omskärelse". Läsaren får intrycket av att det handlar om att en man ska kunna kontakta sjukvården och, och utan att ha några medicinska skäl, anlita dem att skära bort sin förhud. Det är såklart fullt möjligt hos de landsting som praktiserar icke-medicinskt motiverad manlig omskärelse, men det är inte detta Centerpartiet försvarar. Det handlar om att kunna skära bort andras förhud, utan medgivande. Och det handlar inte om att du drar ut på stan, kidnappar en främling och släpar iväg honom till sjukvården - han har åtminstone en chans att försöka försvara sig. Detta handlar om egenmäktighet mot individer som är så unga att de varken kan ge sitt samtycke eller erhålla sin religionsfrihet. Min invändning är inte så mycket det att barnet ofrivilligt får en religiös markör intatuerad på kroppen, eftersom den delen av kroppen ändå inte syns i det offentliga. Det handlar snarare om ett ingrepp som inte är konsekvensfritt, som görs mot en individ, för någon annans religionsfrihets skull. Barnkonventionen, som tar barnets perspektiv i frågan om religion, har sorgligt nog inte vunnit något gillande i Centerpartiet. "Jag är för Barnkonventionen, men..." har ungefär lika klen trovärdighet som "jag är inte rasist, men..." Föräldrars osunda önskan att blidka en pervers gud, får inte trumfa individens frihet att själv staka ut sin framtid.

*** SVENSKA KYRKAN VILL HA DRAGHJÄLP AV "UNDERVISNING" ***

I morgon är det val till Svenska kyrkan, och få interna angelägenheter får så mycket medieutrymme som just Svenska kyrkans. Både i min lantortstidning Nerikes Allehanda och på Nyhetsmorgon har kandiderande kyrkopolitiker fått uttala sig, och framför allt socialdemokrater verkar ha en ganska tydlig vision om vad de vill med kyrkan. Förmågan att kunna kommunicera sina ideal är sällsynt i riksdagspolitiken, så man får vara tacksam över att kyrkans män så gladeligen diskuterar sina interna angelägenheter för öppen ridå. Socialdemokraten i Nyhetsmorgon fick svara på varför Svenska kyrkan tappar medlemmar, och han nämnde två ting:

Tidsandan. Föräldrar för inte över sin tro på sina barn i lika hög utsträckning längre. Till skillnad från t.ex. islam som går i arv från generation till generation, finns det ingen föreställning om genetik inom kristendomen. Föräldrarna måste antingen ge bort sitt barn till sin gud (t.ex. genom dopet) eller sälja in sin religion till barnen med Barnens bibel, kyrkans barntimmar, söndagsskola, alfakurser och konfirmationsundervisningar. Och helst även med hjälp av grundskolan.

För lite kristendomsundervisning i skolan. Skolan ska alltså helst vara Svenska kyrkans rekryteringsavdelnings nyttiga idioter, och metoden ska vara kristendomsundervisning. Vad tycker föräldrar som bekänner sig till sekulärhumanismen om detta tro? Hur känner muslimska föräldrar inför detta? Kristendomen är såklart en väldigt viktig komponent i förklaringen till vilka vi är, men det är också viktigt att förstå sekulärhumanismen och dess roll. Dessutom, för att kunna navigera i ett modernt samhälle behöver man ha grundläggande kunskap om samtliga världsreligioner (speciellt som islam växer i popularitet i Sverige) samt förståelse kring fenomenet med friförsamlingar, och så vidare.

Vill man ha undervisning i islam? Och om man då tror att just undervisningen i kristendomen ska ske i syfte att rekrytera församlingsmedlemmar till Svenska kyrkan, medan t.ex. undervisningen i sekulärhumanismen och i islam ska vara objektiv, så är man korrumperad. Men för all del, vi vet ju om att det finns en korrelation mellan att ha kunskap om en religion och att inte vara anhängare av den religionen, så för all del. Ju mer man vet, desto mindre lockar kristendomens andefattiga världsbild, deras juvenila imitationer av filosofi och deras övernaturliga föreställningar, som strider mot allt vi vet om vår omvärld.

Idag finns många bra verktyg för dig som vill lämna Svenska kyrkan. Titta t.ex. på någon av dessa:

https://kyrkoskatten.se/

http://www.uturkyrkan.se/

Lycka till!

*** LINKÖPINGS UNIVERSITETS PÅSTÅENDE OM FLYKTINGARS BIDRAG TILL EKONOMIN HANDLAR TYDLIGEN OM BIDRAGSTAGARES BIDRAG TILL EKONOMIN ***

Linköpings universitet skriver i ett pressmeddelande att Peo Hansen har skrivit en bok om att flyktingmottagandet är en ekonomisk lönsam affär för Sverige. Det kan säkert stämma, men jag blir lite förbryllad av texten i pressmeddelandet.

"En stats utgifter, påpekar [Peo Hansen], kan inte betraktas på samma sätt som ett hushålls utgifter, och inte uttryckas i samma termer. I ett hushåll må spenderade pengar vara förlorade, men när en stat spenderar är detta alltid en inkomst för resten av ekonomin, för kommunerna, företagen och hushållen, eftersom pengarna ju inte försvinner."

Det som skaver är inte flyktingarna utan bidragen - det finns nämligen ingen som tror att flyktingar som arbetar och betalar skatt är en ekonomisk (OBS!) belastning, men här insinueras att en stats pengar kan användas hur som helst då "pengarna ju inte försvinner". Jo, pengar försvinner. Svensk välfärd bygger på att marknaden får pengarna att växa. Över tid är det totala ägarbytet av pengar så pass värdeskapande för den som betalar, så att det betalas mer till Sverige än vad Sverige betalar till utlandet. Om en datorprogrammerare får betalt för att leverera programkod och en bidragstagare får betalt för att inte leverera något alls, är troligtvis datorprogrammeraren mer värdeskapande än bidragstagaren.

Låt oss säga det gemensamma ger 100:- till en person som köper en hamburgare. En bonde har fått en del för att ha slaktat en ko, staten får tillbaka lite genom momsen, och så vidare. Men en liten del äts bokstavligen upp, utan motprestation. Om samma person fått 100:- för en insats, är den insatsen förhoppningsvis värd mer än den lilla del som äts upp. Det är alltså bättre för ekonomin, för kommunerna, företagen och hushållen om det är tjänster och varor som säljs, än att pengar samlas in som skatt och delas ut till behövande.

Och med detta sagt vill jag bestämt understryka att en av de mest grundläggande principer som legitimerar beskattning och bidrag, är att vi vill ha ett samhälle där alla klarar sig, även om de inte kan jobba. Men det jag också vill säga är att det är bra för ekonomin om detta inte behöver göras i för hög utsträckning. Vi måste samla in pengar som täcker behovet för dem som inte kan försörja sig själva, men det är bra för alla om så många som möjligt kan göra det, och ett gott företagsklimat är en mycket viktig faktor för att nå dit. Sverige behöver inte ha så hög arbetslöshet som vi har, och Linköpings universitet behöver inte påstå att detta inte gör något.

*** AFTONBLADETMATEMATIK SJUNKER ÖVER TID ***

Sverigedemokraterna har till stor del Aftonbladet att tacka för sin framgång. Under pandemin har tidningen vänt partiet ryggen, och deras tillväxt stagnerat, men nu verkar det som att Aftonbladet återigen kämpar för SD:s sak. Senast var det Jehna Al-Moushahidi som utmålade SD som kriminella (vilket i relation med t.ex. S är sant). Hur gick det för Al-Moushahidi? Sådär. All data förhåller sig till den rasistiska BRÅ-rapporten som utmålar personer födda av invandrare som mer kriminella än snittet. Låt oss läsa Al-Moushahidis analys.

1. "Var sjunde SD-politiker har åtalats för brott" - totalt, inte avgränsat på någon period, så som BRÅ-rapporten. Men det är ändå en anmärkningsvärd siffra. Av samtliga Sverigedemokraters politiker har 14% åtalats! 14% motsvarar 1/7.

2. "...sju procent av alla kandidater inom partiet har någon gång blivit åtalade för brott" - totalt, inte avgränsat på någon period, så som BRÅ-rapporten. Det är ändå en anmärkningsvärd siffra. Av samtliga Sverigedemokraters politiker har 7% åtalats! En klar förbättring sedan ingressen, och betydligt bättre än de grupper som BRÅ pekar ut som mest kriminell. 7% motsvarar ungefär 1/14.

3. "Det är alltså fler än var tjugonde förtroendevald runtom i landet" - Av samtliga Sverigedemokraters politiker har alltså 5% åtalats! 5% motsvarar 1/20.

I kronologisk ordning blev alltså 14% till 7% och 7% till 5%. Syftet med texten var att hävda att sverigedemokrater är mer kriminella än befolkningen i snitt, men trots att det är sant misslyckas Al-Moushahidi med räkningen! Frågan är om detta säger något om annat som Aftonbladet påstår, eller om Al-Moushahidi är one bad apple?

*** KRIGSHERREN OCH GUDEN JAHVE TAPPAR MED RÄTTA MAKTEN ÖVER SVERIGE ***

Universums skapare, krigsherren och guden Jahve, har intressen i vissa länder på den avlägsna planeten jorden, däribland Sverige, men Sverige håller på att glida guden ur händerna. På 1950-talet blev det lagligt att inte vara med i någon församling och sedan år 2000 representeras inte Jahve längre av någon svensk myndighet, för Svenska kyrkan har numera reducerats till en frikyrka. Sverige sägs vara sekulärt, och det innebär att varken gudars, demoners eller änglars vilja viktas in när beslut fattas eller när landet förvaltas. Övernaturliga väsen får fortfarande tala till makthavarna (t.ex. öppnas riksdagen i Storkyrkan) men de har ingen rösträtt och kan inte ställa några krav. Det är åtminstone vad påståendet att Sverige är ett sekulärt land hävdar, men det är inte sant. Svenska kyrkan är reglerad av svensk lag, Jahves svenska undersåtar har färre skyldigheter och fler rättigheter än hans fiender, svenska staten samlar in medlemsavgiften, och så vidare. Medlemsavgiften handlar föga förvånande om gigantiska summor pengar. Att vara rymdhärskare är ett glamoröst och excentriskt liv, och talespersonerna på planeten jorden ska ha sina smulor från gudens bord. Präster tjänar bra, kyrkan äger företag, mark, byggnader och staten fyller troget på från medborgarnas fickor. Kristendomen betraktar sin omvärld genom välfyllda kristallbägare.

Ett av Jahves kvarvarande ansvar är att bestämma vilka svenskar som får ingå äktenskap eller inte. Denna situation är ganska olycklig, för som så många magiska krigsherrar är mänskliga relationer och mänsklig sexualitet ett fokusområde, och Universums skapare är inget undantag. Det finns en dissonans mellan vissa människors uppfattning att homosexuella ska få ingå äktenskap på samma villkor som heterosexuella, och vissa av Svenska kyrkans män som menar att Jahve opponerar sig mot detta. Om Svenska kyrkan verkligen vore en frikyrka, skulle de inte syssla med myndighetsutövande, och om de verkligen vore en frikyrka skulle diskussionen om vem Universums skapare anser kvalificera för vad, vara en intern diskussion för hans undersåtar.

Jehna Al-Moushahidi har skrivit en text i Aftonbladet med rubriken "Präster som inte vill viga samkönade får byta jobb", där hon konstaterar:

För bara två år sedan gjorde SVT en undersökning som visade att endast fem av 34 samfund med vigselrätt svarat ja på frågan om de utför vigslar mellan personer av samma kön.

Betraktar man detta som ett problem, samtidigt som man inte har några som helst problem med att vigslar över huvudet taget ska utföras en organisation som är direkt underordnad rymdkejsaren, så är man naiv - då har man inte läst Alex Raymonds tidning om Blixt Gordon. Krigsgudar är konservativa och stränga, och att staten klipper banden med dem är helt rätt:

Är det verkligen just dessa två intressekonflikter som ska kombineras för att vi ska få en bättre värld? Om man menar allvar med påståendet att Sverige är sekulärt, ska kyrkan avregleras och berövas sitt myndighetsutövande. Vill du gifta dig, kontakta länsstyrelsen! Det hela blir extra intressant när vi tar in två grupper som vuxit rejält i antal de senaste 30 åren.

Ateisterna. De anser att verkligheten är en naturlig plats, som är som den verkar vara, alltså inte skapad av någon och fri från intergalaktiska härskare.

Muslimerna. De är anhängare av en konkurrent till Jahve som heter Allah. Han är ännu heligare och ännu strängare mot avvikelser från heteronormen.

En ateist som bor i ett land vars lagtext reglerar en myndighetsutövande kyrka, betraktar den som pratar om Sverige som ett sekulärt land som lite okunnig. Att vara sekulär betyder att landet inte pysslar med sådant! Vidare, en imam som ska viga homosexuella, ser (med rätta) att teologin är utmanad. Och jag personligen, jag föredrar såklart en debatt mellan Jahve och Allah, för jag vill veta hur väl underbyggda de är när man inte går via planetlokala mellanhänder, som knappt kan enas sinsemellan om vad Universums skapare tycker ska gälla i just denna utkant av just denna galax. Dagens debatter har utspelats av företrädare på ett sätt som påminner om charlataner som bara påstår sig företräda olika mäktiga väsen som i bästa fall framstår som deras egna hjärnspöken, och i värsta fall ett maktmedel mot pöbeln. Så om vi ska låta magiska och utomjordiska ting ha sina medlemsklubbar på jorden, ska de agera på samma villkor som alla andra:

*** EN BERÄTTELSE BEHÖVER INTE VARA SANN FÖR ATT BÄRA EN AGENDA ***

Nästan inget som står i Bibeln har hänt på riktigt. Antingen är berättelserna helt orimliga med övernaturliga inslag, självmotsägande eller på annat vis motsägande eller bara så ologiska att man förstår att det som skrivs är påhitt. Det förstör inte det litterära värdet, som är obeskrivligt högt hos Bibeln, förstörs inte av det. Texternas kvalitéer finns kvar, och den säger oss fortfarande något om hur man resonerade i forna tider. I Luk 15:11 får vi t.ex. läsa om när Jesus berättar om den förlorade sonen. Det är en berättelse vars budskap bärs fram alldeles utmärkt trots att åhöraren aldrig vaggas in i föreställningen att bröderna som berättelsen handlar om har funnits på riktigt. Detta sätt att göra en poäng har fått en renässans på Twitter, kanske eftersom det är en plattform där det är väldigt enkelt att slippa konfrontation.

En person berättade där om hur sin partner, som arbetar på restaurang, avvisade ett antal höga SD-politiker från restaurangen med hänvisning till värdegrunden. Politikerna förstod att de inte var välkomna, och gick sin väg. När budskapet landat och reaktionerna var mottagna kom förtydligandet: Detta har aldrig hänt. Och det behövde inte ha hänt, budskapet och känslan framgick.

Vi får också se exempel på sådant som påstås ha hänt, men som givetvis inte stämmer. En man berättade att han satt i väntrummet på en vårdcentral med sin vårdbehövande mor. Han avbröt besöket för att privatiseringen påbörjades medan de satt där i väntrummet: Tre män i kostym och attachéväskor kom in.

I båda dessa fall berättas det om händelser som aldrig har hänt, för att berättelsen är kraftfull. Men kraft kan också komma från avsändarens identitet. Många som hyllade miljöaktivisten Greta Thunberg som skolstrejkade för klimatet, lyfte fram att hon är ett barn. Jonna Sima påpekar att om Socialdemokraternas nya partiledare blir en kvinna, skulle moderaternas Ulf Kristersson gå till val på att avsätta Sveriges första kvinnliga statsminister. Det viktiga är igen vad man är, nämligen kvinna.

Och detta ser vi gång på gång. När Sima debatterade mot Alice Teodorescu Måwe om nästa partiledares kön i Aktuell igår, så lyfte hon att hon inte visste vad hon skulle svara när dottern frågade varför Sverige aldrig haft någon kvinna som statsminister. Jag hade sagt att jag skulle röstat på KD för dotterns skull, men Sima visste inte vad hon skulle säga. Åldern på dottern är relevant för signalvärdet. Om dottern är 30 och ställt frågan över ett glas vin, är anekdoten mindre värd än om hon är tre år gammal och fruktar ett liv i utanförskap på grund av att hon inte är man. Alltså ett barn.

*** DET FINNS FLER LIKHETER ÄN SKILLNADER MELLAN EN BANAN OCH EN KVINNA - FÅR VI PRATA OM SKILLNADERNA? ***

Med anledning av att statsminister Stefan Löfven gjorde ett nummer av att vi nu har fler poliser när vi egentligen har färre, vill jag kommentera vad agendan gör för budskapet. Först och främst, hur många poliser har vi i Sverige? År 2010 hade Sverige 20292 poliser och år 2019 hade Sverige 20423 poliser, så rent tekniskt kan man ge Löfven rätt. Regeringen Reinfeldt drev ett land med hela 131 färre poliser än den ansvarstagande Löfven som minsann fyllde dessa 131 platser.

Men det är inte detta man rimligtvis menar med "fler". Den normala betydelsen är att man har fler poliser om varje polis skyddar färre invånare. Under Reinfeldt beskyddade varje polis i snitt 464 personer, men idag (2019) beskyddar varje polis i snitt 506 personer. Även om Löfven rent tekniskt har rätt, så är poliserna verkligen färre i förhållande till folkmängden. (År 2010 var folkmängden 9 415 570, och 2019 var den 10 327 589.)

Alla minns säkert den klassiska SVT-artikeln från 2015 om att tusentals välutbildade flyr till Sverige, vilket ger sken av att en större andel av befolkningen blir välutbildad. Många välutbildade flyr till Sverige, men andelen välutbildade minskar. Vilket man lyfter fram, beror på vilken agenda man har.

Men så idag gör SVT något de inte brukar, speciellt inte givet Lex Strandhäll. Belinda Olsson ska vara programledare för något som heter "Från savannen till Tinder" som enligt uppgift ska behandla könsskillnader. I Sverige var det Jordan B. Peterson som fick svensken att vakna upp inför att män och kvinnor är olika genom sitt framträdande i Skavlan, som han förmodligen fick göra efter sitt spektakulära framträdande i BBC, januari 2018. Antagandet är dock fortfarande att, trots att män och kvinnor antas vara fysiskt lika.

Vi hade också kunnat avstå med hänvisning till att frågeställningen är att betrakta som irrelevant givet att likheterna mellan män och kvinnor är så mycket större än skillnaderna.

Ängsligheten behövs inte, vi får prata om skillnaderna! Om du tar detta citat på allvar, vill jag att du ska tänka på att det finns fler genetiska likheter än skillnader mellan en banan och en kvinna. Men är detta verkligen det viktiga? Det SVT verkar ha insett är att det inte går att lära sig något nytt om man inte får fokusera på det som är relevant, oavsett om det är poliser per capita eller att män och kvinnor inte är genetiskt identiska. Jag lovar att titta noggrant och jag återkommer med en kommentar.

*** SKATTEFINANSIERAD FJÄLLVANDRING ÄR EN DÅLIG IDÉ ***

En forskare fjällvandrar för att studera skillnaden mellan fjällmat på sociala medier och fjällmat AFK. Forskaren i fråga, Joachim Sundqvist, säger: "Jag är ute i verkligheten för att se hur det verkligen ser ut. Jag intervjuar folk om vad de äter men gör också observationer vid knutpunkter där folk samlas". Det är ju bra, och det kan säkert vissa ha nytta av! Så vad är problemet?

Skatt kommer till ett pris, det är helt uppenbart. Om det inte vore sant, skulle vi kunna ha ett skattetryck på 200 procent. För varje hundralapp du tjänar, ska du lämna ifrån dig 200 kronor till det allmänna, och vips skulle vi få världens bästa välfärd. Men oavsett om skattetrycket är 50% (som är skattetrycket i Sverige) eller 200% så är det självklart att motivationen att "jobba för någon annan" är lägre än att själv få den stora delen av frukten från sin insats, som t.ex. vid ett skattetryck som är under 50%. EU-snittet, Norge och Kanada ligger alla under den rimliga siffran 40%, som alltså innebär en fin balans mellan ersättning till den som drar in välfärdspengar och en god välfärd. Den som jobbar ihop 100 spänn får där behålla fina sextio kronor att spendera hur man vill, eller rent av spara. Det är främst låginkomsttagare som vinner på en högre ekonomisk frihet och större möjlighet att förvalta sina egna pengar, för det är ofta den som tjänar lite, som får slut på lönen innan månaden är slut. Den som tjänar bra, bryr sig inte särskilt mycket om en tusenlapp till försvinner i skatt.

Till detta kommer även frågan om värdeskapande. På en global marknad är det viktigt att ett svenska företag kan åstadkomma något värdeskapande till en rimlig kostnad för att utländska kunder ska välja att att satsa sina pengar på det svenska företaget i fråga som leverantör. Om det är för dyrt att anställa, för dyrt att producera och för dyrt att sälja, ökar risken att kunden väljer någon från EU-snittet, från Norge eller från Kanada. Skattefinansierad verksamhet behöver inte vara värdeskapande för marknaden, men den ska skapa värde för medborgaren. Kan jag gå pension och leva drägligt trots att jag inte fyllt 70? Om jag får cancer, får jag en vård som har så hög kvalité att min chans att överleva är rimlig? Om jag sliter ut mina knän, kan jag då leva som sjukskriven? Detta är samhällskontraktet.

Och samtidigt är det låginkomsttagare som tjänar mest på att vissa saker finansieras av det offentliga. Ja, när pengarna används väl, är det sant. Den 69-åring som måste fortsätta jobba trots att kroppen säger ifrån, är inte den som har bestämt att ge anslag till Göta Kanal 4, eller att många utförsäkrade personer som beställt fjällvandringen i fråga. Legitimitet för insamlandet av skattepengar står i relation till hur väl användandet av pengarna rimmar med samhällskontraktet. Denna fjällvandring är inte välfärd, det är alla överens om. Men kan den legitimeras genom någon annan form av användbarhet? Jo, detta lilla projekt har målsättningen att "resultaten ska kunna användas av entreprenörer som vill satsa i fjällen inom besöksnäringen", vilket alltså innebär att tjänsten ändå kommer att köpas av dessa entreprenörer. Svaret på frågan om den som betalar det högsta priset för att beskattas, skulle prioritera just detta, är solklart nej. Att utföra denna forskning är ett privilegium, att anse att detta ska skattefinansieras kräver att man är särskilt priviligierad. För vanligt folk, är detta pengar som samlas in under en förevändning, men förbrukats under en annan.

Jamen Göta Kanal 4 då? Med låg skatt, kan det finnas ett marknadsmässigt intresse att producera filmen. Det var ju det marknadsmässiga intresset som gav oss Jaws, Blade Runner och Alien. Det var svenska skattepengar som gav oss Göta Kanal 4, Seanfrika och Reine & Mimmi i fjällen.

*** DÅ VAR DET DAGS ATT TUGGA I SIG KULTURELITENS BILD AV BIOLOGI ***

Ett drygt år har passerat sedan Annika Strandhäll opponerade sig med kraftuttryck som "skitsnack", "skämmas" och "otroligt pinsamt", mot en skillnad mellan män och kvinnors sexualitet enligt teorin om sexual economics. Det som upprörde henne var det faktum att kvinnor generellt sett inte vill ha sex lika mycket som män. Hon vet säkert att det stämmer, men upprördheten kan handla om oro för att kvinnor som faktiskt har en stark sexualdrift kan känna sig onormala. Är det något vi vet om människans sätt att tänka, så är det att inte har kontroll på när vi generaliserar. Detta ser vi gång på gång när det pratas om "vita män" och någon måste inflika "inte alla vita män" eller om "invandrare" och någon annan måste inflika "inte alla invandrare". Eller som i detta fall (min emfasering): "Att du nedvärderar samtliga kvinnors sexualitet och rätt till den..."

För ett par dagar sedan visade journalisten Kajsa Ekis Ekman upp sitt biologiintresse i Aftonbladet. Hon berättar om djur, företrädelsevis fåglar, där mannen är den som gör sig snygg, och om honorna som väljer mannen. Påfågeln nämns särskilt, och slutsatsen är förhållandet är det omvända för människan: Hos människan är det kvinnan som visar sina påfågelfjädrar medan mannen väljer partner. Men så är det ju inte!

Av samma skäl som Strandhäll har fel när hon opponerar sig mot påståendet att kvinnor generellt inte vill ha sex lika mycket och ofta som män, så har Ekman fel om att mänskliga kvinnor är mänsklighetens påfågeltuppar är kvinnor. Kvinnan väljer mannen, men saker och ting har hänt under evolutionens gång. Det som gör den mannen, eller tuppen, attraktiv är inte bara ett tjusigt yttre, och det tjusiga yttre är inte bara en fråga om fysiskt utseende. Vilken bil kör han? Hur klär han sig? Vilken förmögenhet har han i ryggen? Vilken titel bär han, och bär han upp den med ära?

Det finns en annan egenskap som kvinnor förvaltar väl, och det är missunnsamhet. Din möjlighet att fritt välja partner minskar om någon annan än du själv lever upp till de kriterier som utgör din bild av vad män vill ha, så det gäller att höras. Tillsammans med konkurrenter vill kvinnan vara den som skriker högt på Beatles-konserten, för att vara den som, de redan med råge kvalificerade bandmedlemmarna, ser i publikhavet. En extrem rendering av detta, som säkert förekommer, är kvinnor som mer eller mindre låtsas att vara vän med någon som hon själv har pekat ut som högre i rang än sig själv - det kanske till och med pratas om den som inte är i rummet.

Sådant som lades på bordet under Lex Strandhäll var t.ex. att Grindr rentav kan användas för att skapa en sexuell kontakt på vägen hem från jobbet, mellan två män - något som mer sällan sker mellan en man och en kvinna och ytterst sällan sker mellan två kvinnor. Om man till skillnad från Strandhäll dristar sig till att skilja på är och bör, kan detta läggas till handlingarna, och i takt med ett ökande utanförskap har man till och med börjat prata om incels, inte sällan hånfullt, som alltsomoftast är just män som saknar en partner som de så gärna skulle vilja ha.

Mäns tävlingsinriktade strävan efter en karriär, pengar och social status, handlar alltså inte bara om att de inte vill hämta sin egen öl från köket, utan om en önskan om att bli vald. En man betalar ett ganska lågt pris för en sexuell relation, särskilt en flyktig sådan. En kvinna däremot betalar ett väldigt högt pris, som kommer från allt emellan dagens skampatrull (som t.ex. Reklamombudsmannen) till järnålderns konsekvenser av att faktiskt bära och uppfostra ett barn. Ekman har rätt att göra sin poäng, men för den som är intresserad av biologi, vill jag påpeka att den (åtminstone i detta fall) bygger på falska premisser.

*** VAD KAN MAN EGENTLIGEN PÅSTÅ FÖR ATT FÅ RYGGDUNKAR? ***

Det senaste dygnet har vi fått bevittna ett märkligt skådespel på Twitter. Afghanistan är en farlig plats och Sverige har använt afghanska tolkar som är kvar i landet. Med anledning av detta skrev författaren Ivar Arpi följande:

Sätt tolkarna som hjälpt Försvarsmakten på några flygplan hit och ge dem asyl. Hur svårt kan det vara?
Vi har tagit emot så många som saknar rätt att stanna, att när vi väl borde ge asyl så mäktar regeringen inte med det.

Detta kommenteras av riksdagsledamot Hanif Bali, som passar på att infoga (berättigad) kritik mot det svenska asylsystemet:

Gärna asyl, men först rejäl hinderbana över medelhavet!
// Svensk asylpolitik

Systemet bygger på att man ska ta sig hit för egen maskin, vilket både är farligt och främjar människohandeln. Men nu blir det intressant på riktigt. Journalisten Maria Ripenberg skruvar helt om andemeningen i Balis kommentar, och skriver:

Rapporten bekräftar Medelhavet som en av världens dödligaste gränser. Mellan januari och juli i år kom var 18:e person aldrig fram, enligt UNHCR:s nya rapport.  Hanif Bali efterfrågar i det läget "hinderbana över Medelhavet". Cynismen och avhumaniseringen är bottenlös.

"Efterfrågar"? Han kritiserar den! Nåväl, ord är svårt. Så var befinner vi oss nu? Ripenberg är korrigerad av bl.a. Bali själv.

Tänk att vara journalist och redaktör men ändå inte kunna läsa. Jag beskriver det asylsystem ni omhuldar, ett system jag knappast efterfrågar.

Och sedan dess har nästan dygnet passerat. Ripenberg rullar på med sitt på twittrande, och lämnar detta helt okommenterat. Och vi som betraktat spektaklet från läktarplats funderar på vad vi förväntas att tycka och tänka? Vad vill hon ha av oss med sitt påstående? Förväntas vi dunka henne i ryggen, heja på henne för att sedan fokusera på något annat? Om vi kritiskt granskar hennes påstående, så faller det. Vi ska väl fortfarande vara kritiska mot det vi läser på nätet?

*** ETT BRA STÄLLNINGSTAGANDE AV FÖRSVARSMAKTEN I SAMBAND MED PRIDE ***

Svenska Försvarsmakten har publicerat en annons där fyra beväpnade militärer bär en Pride-flagga. Rubriken lyder "en flagga värd att försvara" och undertexten lyder:

Vi försvarar mänskliga rättigheter, allas lika värde och vår rätt att leva som vi själva väljer.

Min ryggmärgsreflex till detta var inte positiv, för jag kan inte ställa upp på alla människors lika värde. Jag tycker t.ex. att Steve Biko hade ett högre värde än Adolf Hitler, och att Deepak Chopra hittills har ett lägre värde än vad Stephen Hawking hade. Det Pride-flaggan förhoppningsvis signalerar, är att ditt värde inte påverkas av din sexuella läggning, eller dylikt. Vi vill ju så gärna att mänskligheten ska komma så långt så att man blir bedömd för sina gärningar, och inte för de attribut livets lott har gett individen att bära, men vi har en lång väg dit. Dessutom är Försvarsmakten politiskt neutral, och kommer inte agera annorlunda mot personer oavsett om de är homofoba eller homosexuella.

Efter att bearbetat frågan så är jag starkt positiv, även om jag skulle ha formulerat annonstexten annorlunda. Förföljningen av homosexuella är fortfarande ytterst allvarlig. Inte minst inom islam, vars popularitet ökar, har homosexuella låg status. Att Försvarsmakten tar ställning, är därför bra. Den som har en annorlunda läggning, eller av något annat skäl har sin läggning som en del av sin identitet (vilket jag har lyxen att inte behöva ha) ska känna sig 100% trygg i att Försvarsmakten står på deras sida.

Människan behöver mer åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet, och så vidare, inte mindre. Ingen ska behöva få en negativ särbehandling på grund av sina egenskaper, sina politiska åsikter, sin sexuella läggning, och så vidare. Vi är inte fullvärdiga människor förrän vi klarar att bedöma våra medmänniskor utifrån sina gärningar i stället för våra negativa förutfattade meningar om en grupp som vi placerar våra medmänniskor i. Den som i nedlåtande ton säger "jaha, du är homosexuell" eller till och med "jaha, du är moderat" till dig, har förmodligen ingen kunskap om dig, utan applicerar sina stereotyper om gruppen på dig. Den som känner dig, och får lära sig något sådant nytt om dig, applicerar inga stereotyper – för han känner ju redan dig – och vet vem du är och således att stereotypen inte passar in. Så varför skulle den göra det på personer man inte känner?

*** VARFÖR VILL SOCIALDEMOKRATERNA FÖRA EN POLITIK DE INTE SJÄLVA TROR PÅ? ***

Samma regering som anser att hårdare straff inte löser kriminaliteten, presenterar idag hårdare straff som lösning på kriminaliteten. Detta beror på att politiker inte servar vetenskapen, utan folket. Om folket tycker att vetenskap är viktigt, så håller de sig à jour med vetenskapen och röstar på de politiker som driver den politik man anser vara mest lik den bild man har av hur vetenskapen anser att ett samhälle ska skötas. Den socialdemokratiska regeringen väljer förmodligen inte att införa längre inlåsning för att de tror sig kunna få ordning på Sverige, men efter sju långa år av löften att "snart ska vi titta på det här problemet med tung kriminalitet" så blev idag dagen då man slutligen hade snickrat ihop ett åtgärdspaket, ett polismord och några skjutna barn senare: Längre fängelsestraff. Varför?

Vetenskapsmännen bestämmer varken vilka politiker vi ska ha eller vad de ska göra och tycka, det gör väljarna. Vissa väljare vill ha vetenskapligt grundade korta strafftider, andra väljare vill kort och gott att kriminella element inte ska röra sig bland folk. Nu närmar vi oss ett nytt tillfälle där mandat från folket ska samlas in – riksdagsvalet – och om man då bedömer att folkviljan är att kriminella ska vara inlåsta, då är det precis det man erbjuder i förhoppning om att få förnyat förtroende att förvalta (starkt ord när man pratar om nuvarande regering) landet.

Stefan Löfvens önskan att behålla makten sista året fram till valet, kunde tillgodoses av riksdagen tack vare nuvarande mandat från folket. Löfvens önskan att behålla makten efter nästa val, kan varken nuvarande riksdag (vars mandat vid det laget gått ut) eller Vetenskapsrådet bevilja – det kommer från folket. Att det fortfarande finns personer röstar på Socialdemokraterna, trots partiets utveckling de senaste decennierna, har säkert att göra med att man minns deras gamla meriter. Det var entreprenörer och företagare som byggde Sverige tillsammans med Socialdemokraterna för åttio år sedan, så även om samma parti sedan dess har vänt folket, entreprenörerna och rent av hela landet ryggen, så finns det en tacksamhet som bromsar väljarflykten. Men väljarflykten är ett faktum, och hårdare straff är en invit till väljarkåren, inte till Vetenskapsrådet. Too little, too late, men ändå.

*** DE SOM VILL STYRA DIN KULTURKONSUMTION ÄR SÄLLAN KVALIFICERADE ***

Miljöpartiet är ett ganska ungt parti. Det bildades år 1981 och kom in i riksdagen år 1988. Partiets eventuella nazistkopplingar har alltså helt andra skäl än "30-talets vindar" som skulle kunna förmildra Socialdemokraternas och Centerpartiets nazistkopplingar. Det är mer troligt att Miljöpartiets totalitära komponenter leder till en politik som även nazismens totalitära komponenter har lett dem till. Miljöpartiet är för ungt för att ha nazistiska rötter, men de är på vissa punkter tillräckligt vänster för att trilla över och bli extremhöger, och därmed lyckas pricka in några gemensamma intressen, varav ett är kulturen. Fri kultur är kultur som får stå på egna ben på en fri marknad. Den fria kulturen är helt oreglerad, vilket innebär att den utgör allt från lätt underhållning till extremt sofistikerad konst. Genom att beskatta kulturarbetare tillräckligt hårt kommer kulturen bli bidragsberoende och genom bidragsberoendet har makten möjlighet att styra kulturen: Vem som helst ska inte få bidrag, man måste leva upp till vissa krav.

Kulturen antas kunna forma människan till något som makten anser vara en bättre människa. Det intellektuellt slappa sättet att uttrycka detta är att säga att om marknaden får bestämma över kulturen, så kommer folk välja Carola och Yasin istället för Tjajkovskij och Pavarotti, gärna med tillägget "inte jag, men alla andra". Både Miljöpartiet och nazisterna anser att människan formas av kultur, och att god kultur ger goda medborgare. När den goda kulturen ska utropas, är de varandras motsatser, där nazisterna föredrog klassisk realism medan miljöpartisterna föredrar normkritisk kultur. United States Holocaust Memorial Museum skriver detta om nazismen: "The new Nazi aesthetic embraced the genre of classical realism. The visual arts and other modes of 'high' culture employed this form to glorify peasant life, family and community, and heroism on the battlefield. They promoted such 'German virtues' as industry, self-sacrifice, and 'Aryan' racial purity.". Sveriges tidigare kulturminister, miljöpartisten Alice Bah, säger följande: "Om vi menar allvar med att kulturen ska bli det fjärde välfärdsområdet anser vi alltså att kulturen ska vara en betydelsefull del i en grundläggande omställning av samhället ". Den som styr kulturen, styr politiken. Den som styr politiken, har reell makt. Eller som Svenska Dagbladets ledare uttryckte det: "de batikauktoritäras manifest".

I båda lägren är fri kultur en väg till förfall. Om kulturen blir kommersiell så följer den folkviljan och folkviljans kultur leder till lättja och sinnessvaghet. Så långt är nazister och miljöpartister överens, men de förstnämnda ser vägen framåt i tysk tradition, de sistnämnda i intersektionalitet och postkoloniala teorier. Nazisterna visste inte bäst, visade det sig, men den här gången förväntas vi tro att det kommer att bli bra! Sanningen är en annan. Bidragsfinansierad media och statligt finansierad media är antingen det mest andefattiga du kan tänka dig, med Sean Banan, Doobidoo och Melodifestivalen, eller något som skulle klara sig alldeles utmärkt utan bidrag om det inte vore så hutlöst dyrt att anställa i Sverige. Och notera att ryggmärgsreflexen "jag gillar ju Doobidoo" säger något om dess kommersiella bäring, inte något om vad staten borde syssla med.

Att "jag men inte andra gillar bra kultur" räcker för att bra kultur ska överleva, med bravur. Nästan alla människor ser sig själv som ett jag. Men om kulturen vore fri (som i frihet) faller inte bara högerextremismens formning av folket, utan även de batikauktoritäras. Och detta är något bra, för varken högerextremism eller miljöpartism är något som är bättre än folk i gemen. Jag törs garantera att du som läser detta, med extremt stor sannolikhet lyssnar på bättre musik, tittar på bättre föreställningar, dricker bättre vin och ser bättre filmer, än någon miljöpartist och någon regeringsmedlem. De som bjuder på sin vishet genom att beskatta folket och pytsa ut pengarna där de inte själva begriper att de egentligen borde ha placerat dem, är sällan eller aldrig lådans vassaste kniv.

*** UFO:N ÄR INTE UTOMJORDINGAR ***

 UFO:n är tyvärr inte utomjordiskt intelligent liv som besöker oss från fjärran solsystem. De två stora hindren som står i vägen för interstellära besök är avstånd och tid: Var finns intelligent liv och när finns det intelligent liv?

Avstånden orsakar givetvis ett problem när det gäller restid, och detta kan inte lösas genom teleportering (t.ex. genom s.k. maskhål), för även om man uppfinner teleportören så bjuder de gigantiska avstånden på ett annat problem: Vart ska jag teleportera mig? Det finns så otroligt många platser att välja på, att det av den anledningen kan bli svårt för en utomjording att hitta oss. En lösning som har presenterats är att skicka ut sonder som rapporterar till sin avsändare att den hittat oss och var. Men den lösningen har ett uppenbart problem:

Om det tar, säg, tjugosextusenmiljarder år för en sond att nå en intressant plats just precis när den platsen är i den intressanta tidpunkten (vilket är en extrem glädjekalkyl) så kan avsändaren ha hunnit dö undertiden (hur lång livslängd har en civilisation?) och om avsändaren lever och har hälsan vid detta tillfälle, kommer den då fortfarande leva när sonden har återlevererat information om sitt fynd? Och kommer den identifierade civilisationen överleva tiden det tar för sonden att rapportera tillbaka informationen om dess existens och tiden det tar för sonden att återleverera informationen och för rymdvarelsen att tanka sina skepp och åka dit? Här kan inte ens en glädjekalkyl prata om några få biljoner år – verkligheten är dyster.

Att byta ut något steg mot gratislunchen om "ljusets hastighet" räcker inte.

Det är egentligen missvisande att prata om "ljusets hastighet", för ljus har ingen hastighet, det är ett hastighetsmått. Om du slår iväg en golfboll med en uthastighet i 200 km/h, så är uthastigheten just 200 km/h relaterat till marken under, och avtagande. Men om du slår iväg en golfboll från ett tåg som färdas i 200 km/h, och du slår bollen i färdriktningen, kommer uthastigheten vara 400 km/h relaterat till marken under. Men om du tänder en ficklampa i färdriktningen kommer inte ljuset färdas i ljusets hastighet plus 200 km/h. Att det tar 8 minuter för solljuset att nå oss, beror på att konsekvensen av att solen lyser tar 8 minuter att nå oss.

Att byta ut något steg mot den supergratislunchen "nolltid" räcker inte heller.

Om rymdvarelsen på nolltid tar sig till destinationen, agerar den på gammal information. Väldigt gammal information, långt äldre än vad det är rimligt att tänka sig att någon civilisation någonsin kan existera. Och här krävs det att två civilisationer ska trotsa alla rimliga beräkningar: Både den besökande och den besökta.

Människan har funnits i 200.000 år, och har sysslat med radio i ungefär 120 år, vilket innebär att vår existens endast är känd för våra närmaste stjärnor i vår egen galax. Hur vanligt är supercivilisationer med superlånga livscykler egentligen? Det håller inte.

*** TA GÄRNA EN ÖL MED EN UNGSVENSK! ***

Polariseringen i politiken sker bland väljare, inte bland politiker. När en politiker säger sig "inte tala med" någon, handlar det om att man inte vill bjuda på politiskt inflytande, inte att man inte kan debattera eller föra en civiliserad konversation. Politiker är vuxna, de kräver inte medhåll för att inte bete sig som ungar. Det skulle inte förvåna mig om Märta Stenevi kan ta en vänskaplig öl med Jimmie Åkesson efter en hätsk debatt, för båda är civiliserade människor och ingen ger den andre någon särskild politisk legitimitet genom att bete sig civiliserat.

En värmländsk SSU:are (Socialdemokraternas ungdomsförbund) har skapat rubriker efter att ha druckit öl med en ungsvensk (Sverigedemokraternas ungdomsförbund), trots att detta inte är något konstigt. Det som utspelade sig på den krogen var inte något politiskt samarbete eller någon kohandel om inflytande. Det som utspelade sig var ett samtal om politik, där parterna förmodligen får en fördjupad förståelse kring varför de tycker som de gör och varför de kanske inte håller med varandra i alla frågor.

Men nu verkar det som att denna typ av sociala tillställningar framöver måste göras i hemlighet. Det har till och med diskuteras om uteslutning ur SSU på grund av den där ölen. Den politiska meningsmotståndaren kan alltså inte alltid behandlas som en politiks meningsmotståndare, utan som någon som bär på ondska, och där hoppas jag inte att vi landar. För mig som höger är det fullkomligt självklart att vänstermänniskor är vänster för att de bär på en annan idé om hur vägen till det bästa samhället ser ut, och kanske en annan bild av hur det bästa samhället ser ut. De är inte vänster för att de vill göra livet surt för sina medmänniskor med regleringar och skatter.

Den som inte talar med sina meningsmotståndare kan inte vara säker på att han verkligen förstår naturen av de avvikande åsikterna, och kan rent av ha närmre till att betrakta meningsmotståndaren som en mer ond människa. Och om man dessutom har en karriär som politiker framför sig, kommer man kastas in i en miljö där man förväntas agera vuxet och förväntas kunna föra civiliserade sakdiskussioner med sina politiska motståndare. Det bästa en SSU:are kan göra är att dricka öl med en ungsvensk, och uppmuntra en ungsvensk att i sin tur ta en öl med en grön ungdom (Miljöpartiets ungdomsförbund). Att inte demonisera den vars åsikter man inte delar, är ett litet steg mot att bli en bra politiker.

*** INTE SJÄLVKLART ATT PER GUDMUNDSONS KRITIKER HAR RÄTT ***

Per Gudmundson har fått uppmärksamhet efter en rasistskandal där han skrev att opinionstexterna har förlorat 20-50 IQ-punkter under några decennier, och exemplifierar med att vi gått från Stig Strömholm till Irena Pozar. Detta är bortom diskussion, även bland Pozars största anhängare. Det råder inte heller några tvivel om att detta gäller samhället i stort. Bland 80-talisternas idoler hittar vi Michael Jackson och Kent, bland 70-talisternas idoler hittar vi Whitesnake och Saga, 60-talisterna föredrar Deep Purple och Rainbow och backar vi ännu längre hittar vi anhängare av Tjajkovskij eller Ravel. Om inte detta faktum röjer alla tvivel, kan vi titta på Pisa-testet där Sverige gått från ett ärligt förtjänat gott resultat till att fuska sig till ett mediokert resultat. Ingen kan säga att inte Per Gudmundson har rätt, om det inte vore för det laddade ordet "invandring".

En tråkig sak med samtiden är att opinionstexterna på bara två decennier förlorat 20 till 50 IQ-punkter. Jag är inte säker på att det har med invandringen att göra, men klivet från Stig Strömholm till Irena Pozar kan ändå diskuteras.

Förmodligen har även Gudmundsons kritiker fel. Jag personligen är beredd att säga att sönderfallet inte har med invandringen att göra, för jag tror att vi hade bytt ut Frederick Forsyth mot Camilla Läckberg utan hjälp utifrån. Men jag ifrågasätter anklagelserna om rasbiologiskt resonemang. Vi vet om att Finland har högre snitt-IQ än Sverige, trots att vi genetiskt är ganska lika. Vi vet också om att Sudan har betydligt lägre snitt-IQ än Sverige, trots att vi genetiskt är ganska lika. Jag är helt övertygad om att om man tar en finsk bäbis och placerar i ett sudanskt hem, kommer han inte utmärka sig positivt i frågan om IQ. Jag är helt övertygad om att om man tar en sudansk bäbis och placerar i ett finskt hem, kommer han inte utmärka sig negativt i frågan om IQ. Det handlar om kultur, inte minst bildningskultur. Och så länge vi inte klarar att bygga ett land, kan detta få vara sant utan att vi blandar in invandringen i ekvationen, som faktiskt rent av har potential att berika oss – det handlar om vad vi gör av våra möjligheter.

*** VINNAREN SKRIVER HISTORIEN: DEN FATTIGE MÅR BRA AV ATT BESKATTAS ***

Det är vinnaren som skriver historien, och i Sverige är det socialismen som är vinnaren. Vi vet att skatt slår ut samhällets svaga, men svensken har accepterat föreställningen att det är just den som inte har något över, som mår bra av att beskattas. Anledningen till att en underbetalad städerska arbetar som underbetalad städerska beror på att fattiga människor är fattiga på grund av deras oförmåga att fatta egna kloka beslut. Om vi inte tog en betydande del av hennes lön, skulle hon röka ytterligare ett paket Gul Blend. Det är därför den som vill beskatta dig utmålas som en förebild i svensk media, medan entreprenören misstänkliggörs som en girigbuk.


Är det regleringar och politiker som skapar välfärd? Socialismen vilar på att vi tillsammans skapar ett visst överskott läggs i en gemensam pott, för spendering av staten. Det låter fint, men det bygger på möjligheten att faktiskt skapa ett överskott, och den möjligheten påverkas av det klimat som politikerna lyckas skapa: Fler regleringar och mindre frihet ökar inte nödvändigtvis den möjligheten. Jag kommenterar gärna några vanliga argument mot frihet, för socialism.

Är skatt utjämningspolitik? Nej, inte per definition. Det kan vara det, men det beror på hur de insamlade medlen används. I Sverige ökar både antalet miljardärer och andelen fattiga, trots att vi har högst totalt skattetryck av alla OECD-länder och bland det högsta skattetrycket i hela världen. Om vi istället frågar om staten är "objektiv" så vill jag lyfta det faktum att vi har kommit till den grad att en historiker hyllas för att han förnekar t.ex. Sveriges handel med naziguld, så svaret på frågan är definitivt nej. Staten premierar den som föder den, och en historiker som försvarar ett parti som föder den, kommer att skyddas. Så det är snarare så att den starka staten är en bidragande faktor till varför svensken alltid vägrar att stå på rätt sida av historien.

Är fattiga fattiga för att de är oförmögna att göra kloka val? Nej, det beror på att ett vanligt arbete inte gör dig rik i Sverige. Arbetsgivaren får betala dyra avgifter för att ha anställda, och den anställda får betala hög skatt på sin lön. Och behöver personen köpa något, kan man räkna med 25% moms på det. Fattiga är troligen fattiga för att vägen till välstånd i Sverige går via arv, via lotterivinst eller kriminalitet.

Ger ett ökat skattetryck ökade skatteintäkter? På den tiden det var olagligt för privata företag att driva restauranger för arbetare, kunde endast statliga restauranger för tjänstemän (s.k. "hederligt folk") ha en bakficka där man släppte in arbetarklassen. Arbetarna hade lägre betalningsförmåga än "hederligt folk", men var lönsamma på volym. På samma sätt kan ett företag som säljer billiga möbler generera mer vinst än andra företag som säljer dyra möbler. Och är det billigt att anställa, kommer fler bli anställda och vara med att bidra till det gemensamma, samtidigt som man avlastar bidragssystem.

Blir pengarna använda på ett klokare sätt om staten beslagtar dem och spenderar dem? Ibland är svaret ja, men ibland är svaret tveklöst nej - det är bara att titta på hur skattepengar används. Utbudet av illa spenderade skattepengar sträcker sig från direkta felsatsningar till bra men ineffektiva satsningar. Bland det som staten gör, hittar vi finansiering av islamistisk rekrytering av terrorister och sponsring av Sverigedemokratisk propaganda (Samhällsnytt) - annars antas städerskan köpa Gul Blend för sin lön.

Ingen skatt, ingen gratis sjukvård? För det första är sjukvård ett exempel på gemensam kärnverksamhet, alltså något som ingen vettig människa vill spara in på. För det andra, är det inte självklart att just skattemedel är det mest effektiva sättet att finansiera gratis sjukvård. Men jag vill påminna om att det finns vänsterdebattörer som uttrycker irritation över att kärnverksamheten får kosta pengar. Maria Ripenberg har i Nerikes Allehanda uttryckt sådan irritation över att sjukvård är för lättillgängligt och kostar för mycket pengar. Alltså precis motsatt högerns ståndpunkt: Är det något som får kosta, så är det sjukvård.

Är rika människor ett samhällsproblem? Så kan man generellt inte säga. Det finns bra saker med kapitalstarka medborgare, och det är t.ex. att de investerar i verksamhet som anställer. Det är vettigt att beskatta personer som är skickliga på att generera mycket pengar, men inte så hårt att vi tappar arbetsgivare, antingen genom ekonomisk flykt eller konkurs. För i slutändan är det arbetstagaren som förlorar när potentiella arbetsgivare vänder sig till andra länder.

Är socialdemokratin lösningen på klassklyftan? Sverige är ganska starkt präglat av socialdemokratisk politik, och under nittonhundratalet då klasser var så viktigt att en arbetare kunde förlora motboken genom att köpa överklassdrycker som cognac, var socialdemokraterna helt dominanta. Det var deras system vi lydde under, och det var konsekvenserna av deras system vi såg i samhället. Tvärt om, även om en fattig person betalar färre kronor och ören i skatt, så är 5.000 spänn för en fattig en tyngre utgift än 20.000 spänn för en rik. Beskatta gärna medborgaren, men beskatta restriktivt och förnuftigt! Det falska antagandet att skatt är bra för fattiga, cementerar fattigdomen.

Behövs bidrag för att vi ska ha finkultur? I Sverige är det så pass dyrt att anställa, att kulturen helt enkelt inte kan stå på egna ben. Kultur skapas antingen ideellt eller med hjälp av bidragspengar som söks från t.ex. Filminstitutet eller annan myndighet. Ett klimat som inte gör kulturen kommersiellt gångbar, skapar kontroll. Anledningen till att t.ex. kärnkraften inte är lönsam, är p.g.a. straffskatterna som är kopplade till den, så höga skatter har verkligen en hämmande effekt. Och när kulturen inte är lönsam, är den bidragsberoende, och med det beroendet kommer statens möjlighet att ställa krav, och välja vad man vill stötta. Artister som Chick Corea och Pink Floyd, och filmer som "Bladerunner" och "Gudfadern", har lanserats av den fria marknaden. Artister som Sean Banan och Brandsta City Släckers och filmer som "Reine och Mimmi i fjällen" och "Tre Solar" har lanserats av staten. Det är alltså inte självklart att din goda smak kommer från en inkompetent tjänsteman, den kan lika gärna komma från dig själv. Ett av värdens största privata företag säljer Iphones, världens största statliga företag säljer olja.

Nej, i själva verket är skattetrycket en viktig förklaring bakom den dåliga tillväxten och den höga arbetslösheten. Kapitalister vill tjäna pengar, och detta kan man göra genom att köpa arbete - genom att anställa. Ju billigare det är att anställa, desto snabbare avkastning ger en anställning som bidrar till vinsten, och desto mer lockande blir det att anställa. Går det dessutom att locka till sig investerare genom löften om god avkastning, blir det ännu bättre. Volvo betalade ut vinst till sina ägare vilket, till socialdemokraternas stora förtret, till stor del var de anställdas pensionsfonder. Det tål att tänkas på, innan man anger frihet som förklaring på människors egoism. Eftersom egoismen inte kunde hämmas av socialismen, kan man lika gärna tillåta individuell frihet. Och förmodligen är sanningen den att ju högre ansvar individen har för det gemensamma välståndet, desto färre uttryck för destruktiv egoism kommer vi att påträffa. Med risk för att låta nyliberal, så tror jag på människan.

*** RONJAS JOBB VS. RONJAS LÄPPFILLERS ***

Ronja fick inte jobb som flyttstädare på grund av att hon har läppfillers. Vi diskuterar ur ett generationsperspektiv i Generation YX. Mycket nöje!


Stötta oss gärna genom att prenumerera på Bulletin. Avsnitten släpps fria för allmänheten några dagar i efterhand.

*** MIDSOMMAR ÄR INSTÄLLT, FOTBOLLS-EM ÄR INSTÄLLT ***

Inrikesminister Mikael Damberg i Aktuellt (SVT) 21/6 med anledning av att riksdagen inte längre har förtroende för regeringen:

"...jag tror att svenska inte folket hade väntat sig det här. De hade förväntat sig att få gå på midsommarledighet, att kanske hoppas på att Sverige spelar åttondelsfinal i EM. Och nu blev det en politisk kris mitt i en pandemi..."

Men nu är vi här, så nu inväntar jag instruktioner om vad jag ska göra istället för att fira midsommar och titta på fotboll.