*** TWITTER ***

Följ mig gärna på Twitter: @ahesselbom. Där skriver jag primärt på svenska om politik, skepticism och religion. Jag följer gärna svenska konton som följer mig, undantaget kommersiella konton eller robotar. Twitter-biografi: "Programmerare, skeptiker, religionskritiker, förtroendevald humanist, antirasist och medlem i VoF. Tweets in Swedish on politics, skepticism and religion."

Jag finns även på Instagram som @andershbom.