*** TWITTER ***

Följ mig gärna på Twitter: @ahesselbom. Där skriver jag primärt på svenska om politik, skepticism och religion.

Jag följer gärna svenska konton som följer mig, undantaget kommersiella konton eller robotar.

Jag finns även på Instagram som @andershbom.