Svensk public service

Detta dokument är ett i en serie som syftar till att folkbilda om svensk public service. Serien bemöter falska påståenden som görs i försvar av att public service-media bör vara skattefinansierat.

Påstående:

Regeringen har "armlängds avstånd" till public service

Påståendet är falskt!

Tre av Sveriges fyra public service-bolag (SVT, SR och UR) ägs av regeringen via en ägarstiftelse (kallas ofta förvaltningsstiftelsen), vilket används som alibi för att regeringen inte kontrollerar dessa bolag direkt.

Det fjärde public service-bolaget, TV4, ägs av staten via Telia.

Men i sändningstillståndet står att regeringen utser stiftelsen, avsätter ledamöter man inte är nöjd med, sätter villkoren för innehållet och slutligen att bolagen ska lyda direkt under regeringen i beredskapstider. Det är alltså regeringen som bestämmer över bolagen, och när högsta beredskap råder, sker inte detta bestämmande via någon ägarstiftelse.

Sändningstillstånd för SVT
Sändningstillstånd för SR
Sändningstillstånd för UR

Mer folkbildning om svensk public service

https://ahesselbom.se/publicservice/

Läs mer

Armlängds avstånd eller i armkrok med staten? (Näringslivets Medieinstitut, 2020)