*** PÅSTÅENDEN OM PUBLIC SERVICE ***

På den här sidan samlar jag falska påståenden om svensk Public Service-media, främst påståenden om Sveriges Radio och Sveriges Television.

2021-04-07: Om SVT är frivilligfinansierat kommer det att dö ut

Påståendet har använts i debatt om finansieringsmodellen i försvar för tvångsfinansiering. Det finns undersökningar som visar att de allra flesta gärna betalar för SVT, och SVT kommer ständigt högt i förtroendemätningar. Det innebär att frivillig finansiering på skattsedeln, liknande den modell som vi redan idag har för Svenska kyrkan, inte hotar SVT. Tvärt om bjuder det på ytterligare ett incitament för SVT att jobba för god kvalitet - antalet abonnenter.

Argumentet står i konflikt med påståendet att SVT är så pass populärt att många ändå vill betala för det.

2021-04-07: SVT är populärt och många vill betala för det

Påståendet är korrekt, men det har använts i debatt om finansieringsmodellen i försvar för tvångsfinansiering. Argumentet vädjar till kommersiell gångbarhet, vilket egentligen inte är skälet bakom rådande tvångsfinansiering. Tvärt om, om påståendet stämmer, vilket det gör, finns det inga skäl att utsätta den minoritet som inte vill betala för tvång. Om det är frivilligt att betala för SVT får SVT:s försvarare ett nytt argument till sitt förfogande: Om du inte gillar det SVT gör, behöver du varken titta eller betala för SVT. Argumentet står dessutom i konflikt med påståendet att SVT kommer att dö ut om inte pengar samlas in med tvång.

2021-08-19: Public Service är inte Public Service om det inte är tvångsfinansierat

Public Service är ett uppdrag eller en typ av program, inte en typ av finansiering. Det finns olika lösningar, där tvångsfinansiering genom beskattning är en. TV4:s sändningstillstånd bygger på att de ska vara ett slags "privat Public Service" (och även om staten via Telia köpt tillbaka kanalen så gör det fortfarande många program av Public Service-karaktär) och TV4 finansieras på det vanliga sättet när det gäller Public Service: Med reklam. BBC har en betal-tv-lösning där man kan välja att få extramaterial. Konstnären Bob Ross målade under många år tavlor i amerikansk Public Service som till stor del finansieras av privata donationer. Det finns inget i definitionen av Public Service som säger hur finansieringen ska ske, det beskriver uppdraget eller typen av program. SVT:s nöjesprogram, som t.ex. Doobidoo, är inte ett program av Public Service-karaktär, utan ett vanligt underhållningsprogram.

2021-03-29: Sverigedemokraterna vill förbjuda underhållning i radio och tv

Påståendet görs i Ring P1 av en medborgare, som sedan säger att det bara ska vara en massa utbildning och att Jimmie Åkesson ska predika om sin egen förträfflighet. Programledaren ifrågasätter inte, utan frågar om det är detta som oroar. Svaret blir att man inte bara kan ha fakta i radio och tv.

Antagandet att underhållning bara kan sändas från statlig radio och tv stämmer inte. Det är okänt vad programledaren för Ring P1 vet om media, men det som är sant är att vissa högerpartier har diskuterat att SR och SVT ska syssla mindre med underhållning, för att inte förstöra marknaden för underhållning i radio och tv. Inte mindre media utan mer fri media.

2021-03-28: Demokratin urholkas om underhållningen försvinner från statlig media

Resonemanget kommer från Nerikes Allehandas ledarsida angående en reformation av SR och SVT. "Det ökar sannolikt utrymmet för andra medier, till exempel NA. Men det vore illa för den svenska demokratin." Det kostateras att förtroendet för SR och SVT är högt, samt det är just underhållningen som högern vill minska, trots att även underhållning kan vara bildande och bra för demokratin.

Antagandet att den totala tillgången på underhållning minskar om det inte är staten som sänder ut den stämmer inte. Det finns redan idag andra källor till folkbildande underhållning, och om marknadsutrymmet för dessa program ökar, kommer även tillgången till dessa program att öka. Men redan idag kan man avnjuta allt från "Intelligence Squared" till det svenska "Boston Tea Party". Man skulle lika gärna kunna säga att vi inte skulle ha några tidningar om inte staten gav ut tidningar, vilket givetvis inte heller är sant.

2021-02-27: SVT bedriver inte opinion

Påstådent kommer från en framstående forskare på Twitter. SVT har en ledarsida där de t.ex. hackar på en tidning med borgerlig ledarsida, Per Anderssons sågning av Bulletin 2021-02-25. Tidningen är dålig, webbdesignen är ful, och så vidare.

Vi pratar om helt vanliga ledartexter, men när SVT gör det kallas det för "analys", och i fotnoten står det att "slutsatserna" är journalistens egna. Det hade varit mer korrekt av SVT att skriva att det är debattinlägg man publicerar och att "åsikterna" är journalistens egna, för det är vad det är. SVT bedriver helt klart opinion under etiketten "analys", och det sker på bekostnad av trovärdigheten i svensk Public Service.

2020-02-22: Vi behöver fri media

Påståendet är såklart sant, men det har använts av statsminister Stefan Löfven i försvar av SVT. SVT är inte fri media, SVT är statligt kontrollerad media. SVT ägs av en stiftelse som tillsätts av regeringen, men SVT finansieras av staten. Det innebär i sin tur att bolaget formellt inte företräder något särintresse utan samtliga medborgare, och för att åstadkomma detta regleras vad SVT får och inte får göra i ett avtal med staten: sändningstillståndet.

"Fri" syftar i detta sammanhang inte på "gratis" ("fri som i öl") utan på frihet. Den första aspekten av den sortens frihet är huruvida mediahuset får publicera vad det vill, vilket inte gäller SVT. I Sverige är tidningar ganska fria, men inte helt, eftersom staten lockar med ett presstöd (mediestöd) till den som är beredd att underkasta sig kraven som staten ställer. Den andra aspekten av frihet handlar om att finansieringen är frivillig, men du kan inte själv bestämma om du vill betala abonnemangsavgiften för SVT. Att prata om behovet av fri media är bra, men SVT är inte det.

Kommentarer skickas till anders@winsoft.se.

Tillbaka