Commodore BASIC 2.0 second release

Provläs gärna min bok, Commodore BASIC 2.0 second release, och återkoppla gärna med kommentarer, rättningar eller förslag. Endast de sekundära kapitlen är färdigställda, och sidnummer och referenser är varken korrekta eller konsekventa i de individuella filerna för förhandsgranskning.

Innehåll

Introduktion
Datatyper
Kommandon
Funktioner
Operatorer
Övriga nyckelord
Inbyggda konstanter
Systemvariabler
Användardefinierade funktioner
16-bitarstal
Metoder
Text
Felmeddelanden
Commodore 128
Commodore BASIC 2.0 Second Edition DOS
Appendix A: Nyckelordskoder
Appendix B: Minnesadresser
Appendix C: Ordförklaringar
Appendix D: Commodore BASIC 7.0
Appendix E: En jämförelse mellan VIC-20, Commodore 64 och Commodore 128
Appendix F: Maskinkod

Introduktion

Commodore 64 introducerades på marknaden år 1982 och erbjöd med sin tids mått mätt helt fantastiska möjligheter att skapa datoriserad animerad grafik och musik. Och även om prestandan på nya maskiner har ökat över tid, finns det ingen annan maskin än Commodore 64 som kombinerar sin nivå av enkelhet och tillgänglighet med samma imponerande grafik- och ljudkapacitet.

Commodore 64 levererades utan något riktigt operativsystem. En lekman som skulle kontrollera datorn erbjöds en ganska begränsad uppsättning av BASIC-kommandon. Den inbyggda BASIC-tolken, Commodore BASIC 2.0 Second Edition, kunde även användas för att bygga enklare program, även om den saknade instruktioner för multimedia och många viktiga DOSkommandon.

[Ladda hem kapitlet som PDF]

Datatyper

Variabelnamn består av ett eller två tecken (t.ex. X eller AB) och eventuellt ett suffix som anger variabelns datatyp (procent eller dollar). När man refererar till en variabel kan hur många tecken som helst användas, men det är då endast de två första tecknen som identifierar variabeln. Eftersom en programsats i språket max består av 80 tecken, kan fler tecken en så aldrig vara aktuella. Det innebär att om du tilldelar värdet 20 till ABC, för att sedan läsa av värdet av t.ex. ABD så kommer du att få 20 som svar. Följande kod skriver...

[Ladda hem kapitlet som PDF]

Kommandon

De 17 första sidorna om språkets kommandon finns att läsa här:

[Ladda hem kapitlet som PDF]

Operatorer

En operator är en symbol eller ett ord som representerar en matematisk operation. Commodore BASIC 2.0 second release erbjuder operatörer i två olika kategorier...

[Ladda hem kapitlet som PDF]

Systemvariabler

Till skillnad från en användardefinierad variabel får systemvariablerna sitt värde av systemet. Även om man inte använder systemvariablerna i sitt program är det viktigt att känna till att systemvariablerna finns. Commodore BASIC 2.0 second release har tre systemvariabler...

[Ladda hem kapitlet som PDF]

16-bitarstal

Commodore BASIC 2.0 second release kan utan problem hantera väldigt stora tal. Men ibland måste man skriva tal direkt till datorns RAM-minne. Varje minnesadress i datorns RAM håller en byte (alltså åtta bitar), vilket innebär att varje byte kan hålla en av 256 olika konfigurationer av satta eller icke satta bitar. Om man tolkar dessa olika konfigurationer som tal mellan 0 och 255 så är det ganska enkelt att skriva och läsa data. Man använder kommandot POKE för att skriva det önskade talet mellan 0 och 255 på valfri adress och man använder funktionen PEEK för att läsa av vilket tal som ligger lagrat på en specifik minnesadress. Det binära talsystemet fungerar som det decimala talsystemet, men det binära talsystemet har 2 som bas istället för 10.

[Ladda hem kapitlet som PDF]

Metoder

Detta kapitel visar lösningar på två vanliga programmeringsutmaningar i Commodore BASIC 2.0 second release.

Bakgrundsfärg och borderfärg

Både Commodore 64 och VIC-20 kan visa 16 färger. Dessa är svart, vit, röd, turkos, lila, grön, blå, gul, orange, brun, ljusröd, mörkgrå, grå, ljusgrön, ljusblå och ljusgrå. Bakgrundens färg kontrolleras på Commodore 64 av adress 53281 (D021 i hexadecimal), där 0 betyder svar, 1 betyder vit, och så vidare. Följande exempel fungerar endast på Commodore 64. Detta ger...

[Ladda hem kapitlet som PDF]

Appendix A: Nyckelordskoder

Ett BASIC-program lagras som text i minnet och på disk, undantaget de radnummer och nyckelord som förekommer i programmet. Radnummer lagras binärt och nyckelord ersätts med koder. Följande program innehåller radnumret 10, nyckelordet PRINT samt...

[Ladda hem kapitlet som PDF]

Appendix E: En jämförelse mellan VIC-20, Commodore 64 och Commodore 128

Tabellen nedan visar specifikationerna för VIC-20 (V20), Commodore 64 (C64) och Commodore 128 (C128)...

[Ladda hem kapitlet som PDF]

Appendix F: Maskinkod

Maskinkod på en Commodore-maskin är 8-bitars talserier i RAM (alltså datorns arbetsminne) som representerar operationer och eventuellt en tillhörande parameter. Det innebär att varje instruktion alltid tar upp mellan 1 och 3 bytes:

En programsats är alltså en operationskod som anger vad processorns ska göra, och eventuellt ett argument till operationskoden. Argumentet, om något sådant behövs, är antingen ett 8-bitarstal eller ett 16-bitarstal (se särskilt kapitel).

Programmet exekveras av processorn, MOS Technology 6502.

[Ladda hem kapitlet som PDF]

Blandade texter om Commodore.